18. nov.
kl. 08:45–11:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Dette kurset er et ekstratilbud til tillitsvalgte som vil følge kurs digitalt.

Meld meg på

Beskrivelse

Du som tillitsvalgt har en viktig rolle i endringsprosesser!

Arbeidsplasser er i kontinuerlig endring. Dette skjer blant annet i form av omorganisering og nedbemanning. Flere står nå også i permitteringer. Et godt samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte kan gjøre prosessen rundt dette bedre for de involverte.

Kursets målgruppe

Teknas lokale tillitsvalgte i private virksomheter.

Digitalt

Du vil få tilsendt en lenke til Teams-møtet rett før kurset.

Kurset er ett av 9 kurs i den digitale grunnopplæringen for tillitsvalgte.

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet 9 digitale kurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs.

Se flere kurs for deg som tillitsvalgt!