19. okt.
kl. 17:30–20:30
Microsoft Teams, VIDEO

Hvilken kompetanse har du egentlig, og hvordan kan du best beskrive den og planlegge din karriere videre?

Meld meg på

Selv om du har en master, eller til og med en doktorgrad, betyr det ikke at du har klart for deg hva du faktisk kan. Kompetansen din er mer enn det som kan leses ut av eksamenspapirer og jobbtitler.

Denne kvelden skal vi blant annet innom disse temaene:

 • Kompetansebevisstgjøring og kompetanseutvikling; hva har du av kompetanse, hva trenger du å utvikle
 • Hvilke tiltak kan være aktuelle
 • Hvordan kan du ut fra det du kan, planlegge din karriere videre
 • Din karriere – hvordan realisere muligheter og håndtere utfordringer
 • Bevisstgjøring og refleksjon over temaer som arbeid og identitet, livslang læring, kompetanse, motivasjon og livsfase
 • Hvordan ta best mulige valg fremover for deg selv og din egen yrkeskarriere

Dette er et praktisk rettet kurs med øvelser i mindre grupper. Det vil bli både refleksjonsoppgaver og øvelser underveis. Det blir også mulig å stille spørsmål til kursholder.

Jon Fredrik Alfsen fra Impaktor AS, er foreleser på kurset. Jon Fredrik er statsviter og har mange års erfaring som rådgiver ved endringsprosesser, lederutvikling, utvikling av medarbeidere og med å bistå i spørsmål om kompetanse og karriere.

Forberedelser

Tenk gjennom dine tre sterkeste sider, to utviklingsområder og en ting du har gjort/fått til i en jobbsituasjon som gjør deg skikkelig stolt. Du vil ikke bli bedt om å dele dette i plenum, men det kan være en god forberedelse til kurset.


Praktisk informasjon:

 • Kurset er digitalt og gjennomføres på teams.
 • Lenke blir tilsendt påmeldte deltakere dagen før kurset.
 • Det vil ikke være opptak av kurset.
 • Vi gjør oppmerksom på at det er et praktisk kurs og det legges opp til aktiv deltakelse i mindre grupper.
 • Det er begrenset antall plasser, så meld deg av på e-post dersom du blir forhindret fra å delta.
 • Jon Fredrik Alfsen

  Impaktor AS