31. aug.
kl. 12:00–15:30

Det er betydelige økninger av nitrogenkonsentrasjoner i vassdragene. Kan endringen i forholdet mellom nitrogen og fosfor ha betydning for eutrofiering i innsjøer? Er det bare fosfor som teller med hensyn til oppblomstring av alger eller må det skje endringer i tiltaksarbeidet som følge av dette? Kan det likevel være behov for nitrogenrensing i lys av vannforskriften?

Meld meg på

Eutrofiering er et presist og mye benyttet begrep for mennesketilførsel av næringsstoffer til naturen og å redusere tilgang til næringsstoffer anses å være et effektivt tiltak mot algeoppblomstringer. Ny forskning har vist at dette er et mer sammensatt bilde, hvor klima, parasittisme og evolusjon spiller en viktig rolle og hvor dårlige vekstforhold kan fremme algeoppblomstringer. Strategien med å redusere tilgang til næringsstoffer for å begrense algeoppblomstring kan vise seg å ha motsatt virkning. Som et utgangspunkt vil lite næringsstoffer i vannet gi en lav veksthastighet av alger. Likevel, uten parasittisme kan algene danne oppblomstringer til tross for at veksten begrenses av næringsstoffer. Et interessant funn er at algene danner oppblomstringer nettopp fordi næringsstoffkonsentrasjonen er lav. Vi ser med andre ord at det å redusere tilgangen til næringsstoffer, kan slå ut i begge retninger.

STREAMING: arrangementet krever ikke påmelding, lenke til streaming publiseres her etter hvert.

Finn frem:

Tekna Studio/Streaming
Skriv ut

12:00 - 12:05

Velkommen

Vannforeningen

12:05 - 12:10

Innledning

Møteleder

12:10 - 12:50

1. Avrenning landbruk. Innsjøer hvor algeoppblomstring er begrenset av nitrogen og ikke fosfor

Dag Hessen, UiO

12:55 - 13:35

2. Sprengstein/dynamitt – nitrogenutslipp og algeoppblomstring

Anne Lyche Solheim, NIVA

13:40 - 14:10

Kaffepause

14:10 - 14:50

3. Nitrogenavrenning fra sprengstein, erfaringer og målinger

Roger Roseth, NIBIO

14:50 - 15:15

Diskusjon

15:15 - 15:30

Oppsummering

Møteleder

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse (online)

26. aug.
kl. 09:00–16:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Sikker vannforsyning

14. sep.
kl. 12:00–15:30
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Tekna X: Klima og sirkulær økonomi

7. okt.
kl. 18:00–20:00