18. apr.
kl. 17.00–20.00

Vi inviterer alle tillitsvalgte i Agder til dialogmøte. På møtet stiller Tove Ringerike fra Hovedstyret, samt Helene Johnsen, direktør for marked og medlemsservice i Tekna. Møtet handler om saker som kan/vil bli tatt opp på Representantskapsmøtet i Tromsø i juni. Det blir informasjon, diskusjon og muligheter til å formidle viktige signaler fra medlemmer i din del av organisasjonen.

Meld meg på

Beskrivelse

Teknas Representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11. juni 2023. Som tidligere år vil Hovedstyret gjerne ha innspill fra grunnorganisasjonen før R-møtet.

Dermed håper vi på oppslutning fra mange: Meld deg på dialogmøte enten du er tillitsvalgt fra lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene eller Tekna Ung. Studentkontakter oppfordres også til å delta.

Hensikten med møtene er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom de tillitsvalgte. Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning. Det er også en god anledning til nettverksbygging på tvers av Tekna og en hyggelig sosial samling.

Selve dialogmøtet varer fra kl 16.45-20.00, og det er fullt mulig å delta kun på denne delen av programmet.

Praktiske opplysninger

  • Etter møtet blir det felles middag (tapas), og anledning til uformell prat og nettverksbygging.

  • Angi ved påmelding hva du vil delta på, samt eventuelle allergier eller matpreferanser.

  • Reise- og oppholdskostnader dekkes av Tekna. Les mer om reiseregninger for tillitsvalgte her . Prosjektnummer 236009.

  • Dette møtet er åpent kun for tillitsvalgte i Tekna.

Digitalt dialogmøte

Vi legger opp til to digitale forberedende møter i slutten av mai. Mer informasjon om dette kommer. Det blir dialogmøter åtte ulike steder i Norge, fra Harstad i nord til Arendal i sør, slik at alle tillitsvalgte skal få muligheten.