27. okt.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Gratis digitalt høstmøte for fagskoler og høgskoler/universiteter arrangeres via Microsoft Teams på grunn av Covid -19. Vi trenger påmelding for at du skal kunne motta lenke til fellesdelen og lenke til separatdelene for hhv fagskoler og høgskoler/universiteter.

Meld meg på

NETTMØTE ER GRATIS.

Høstmøte starter med en felles del med tema "Praktisk betongteknologi mtp. herdeteknologi".

Etter en kort pause blir det separate deler for hhv fagskoler og høgskoler/universiteter hvor det blir en diskusjon videre om hvordan/ i hvilken grad vi kan ta med elementer fra foredraget inn i «betong-materiallæren»

Skriv ut

13:00 - 14:00 FELLESDEL: Praktisk betongteknologi mtp herdeteknologi

  • Fasthetsutvikling og fremdrift

  • Lavkarbonbetong

  • Bindemiddelkombinasjon

  • Varmeutvikling

Øystein Mortensvik, Ribe Betong AS

14:00 - 14:10

Pause

14:10 - 15:00 SEPARATDEL FAGSKOLER

  • prat/diskusjon videre om hvordan/ i hvilken grad vi kan ta med elementer fra foredraget i FELLESDELEN inn i «betong-materiallæren»

Lars Carsten Haugen, lfagskolen i Troms og leder betongnettverk fagskoler

14:10 - 15:00 SEPARATDEL HØGSKOLER OG UNIVERSITETER

  • prat/diskusjon videre om hvordan/ i hvilken grad vi kan ta med elementer fra foredraget i FELLESDELEN inn i «betong-materiallæren»

Paul Ragnar Svennevig , UiA og leder av betongnettverk høgskoler og universiteter

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Utbyggingsavtaler

27. okt.
kl. 09:00–16:30

Bygg, anlegg og eiendom

Norsk Betongdag 2020

28.–29. okt.

Bygg, anlegg og eiendom

Betongtavlen 2020

29. okt.
kl. 15:30–19:00