24. nov.
kl. 19:00–20:30

Bli med på en annerledes vandring langs Mesnaelva på Lillehammer kino

Meld meg på

Beskrivelse

I 1827 fikk Lillehammer «kjøpstadsstatus» via vedtak i statsråd. Det fortrinnet som gjorde at nettopp Lillehammer ble valgt i stedet for Hamar eller Gjøvik var antagelig «at egnen omkring Lillehammer frembyder betydelige Vandfald især Mesna Elv. [..]; thi om egentlige Manufakturer og Fabrikker av nogen Omfang end i lang Tid vanskeligen ville trives i Norge, saa er det dog indlysende, at Vandkraft er et meget viktigt Hjælpemiddel endog ved adskillig Haandverkdrift, ei at tale om Nytten av Sagbruks og MøllebrugsNabolag ved en Kjøpstad».

Så hva ble det til?

Mange har skrevet om Mesnas betydning for industri og næringsvirksomhet. Tekna Lillehammer avdeling har ved flere anledninger arrangert vandringer langs Mesna med søkelys på dette. Da koronaepidemien kom dukket ideen om en virtuell vandring opp: hva om vi kunne bruke dronefilm til å erstatte vandringen!

Dette foredraget er nettopp det, et forsøk på å fremstille historien gjennom dronefilming, fra elveutløpet og opp til Colletts bru, supplert med bilder og tale.

Leder i Tekna avdeling Lillehammer Dag Waaler tar oss med gjennom Mesnaelva sin historie og hvor viktig den har vært for utviklingen av Lillehammer som by. Kanskje har du flere ganger gått langs elva uten å legge merke til alle sporene som fremdeles ligger der?