Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
31. mars 2020
kl. 09:00–16:00

Tjenesteinnovasjon i helse

I 2020 arrangerer vi den femte Helseteknologikonferansen. TeknaNorway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har siden 2015 samarbeidet om en nyskapende og viktig møteplass for alle som er interessert i implementering av ny helse- og velferdsteknologi.

Vi mener at innovasjon skjer best når helsevesenet kommer sammen med leverandørene – og når merverdi for bruker, pasient og helsepersonell står i sentrum. Her treffer du hele sektoren for interessante samtaler om nytenkning og problemløsning.

Å utvikle helsetjenester

Eldrebølgen setter vår offentlig finansierte helsetjeneste under press. Det haster å finne smartere løsninger for å sikre et fortsatt godt helsetilbud til alle. 

Men hvordan skaper du endring? 

Få nyttige verktøy i endringsledelse og risikovurderinger. Oppdater deg på trender og nyheter, nasjonale prosjekt og rammebetingelser. Få eksempler på utviklingsprosjekter i både sykehus og kommuner. Og ikke minst: Se masse imponerende, ny innovasjon og teknologi.

For hvem?

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Programmet publiseres i desember. Se programmet for forrige konferanse her.

Arrangører:

  • Norwegian Smart Care Cluster
  • Norway Health Tech
  • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening