10. sep.
kl. 09:00–17:00

Tjenesteinnovasjon i helse

I 2020 arrangerer vi den femte Helseteknologikonferansen. TeknaNorway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har siden 2015 samarbeidet om en nyskapende og viktig møteplass for alle som er interessert i implementering av ny helse- og velferdsteknologi.

Vi mener at innovasjon skjer best når helsevesenet kommer sammen med leverandørene – og når merverdi for bruker, pasient og helsepersonell står i sentrum. Her treffer du hele sektoren for interessante samtaler om nytenkning og problemløsning.

Årets tema

Tema for helseteknologikonferansen 2020 er: Samhandling og avstandsoppfølging, helsedata og KI, oppskalering i velferdsteknologiprosjektene, motivasjon til livstilsendring og rehabilitering.

Vi diskuterer samhandlingsprosjektet Akson.

Vi mener fremtidens helsevesen stiller flere kompetansekrav: Men hva slags kompetanse vil behøves?

Du får også møte innovatørene og se den nye teknologien: Hvordan jobbes det med innføring av nye prototyper?

For hvem?

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Dessuten: Nominér Årets helseteknologigründer. Les mer her

NB: Helseteknologikonferansen 2020 utsettes fra 31. mars (opprinnelig dato) til 10. september. Sted er endret fra Scandic Fornebu, til Radisson Blu Scandinavia. Dette skyldes koronautbruddet. Informasjon til alle involverte går ut fredag 13. mars.

Utvalgte forelesere

Wasim Zahid
Kardiolog

Drammen sykehus

Vibeke Binz Vallevik
Sjefsforsker/Leder, BigMed

DNV GL AS Avd Høvik

Bent Høie
Helseminister

Helse- og omsorgsdepartementet

Karl Vestli
Divisjonsdirektør Strategi og portefølje

Direktoratet for e-helse

Margunn Aanestad
Professor, institutt for informasjonssystemer

Universitetet i Agder

Rolf Windspoll
Prosjektleder, Avd. velferdsteknologi og rehabilitering

Helsedirektoratet

Elin Sundby Boysen
Forsker

SINTEF Avd Forskningsveien Oslo

Jon Harald Kaspersen
Forskningssjef

SINTEF Digital

Arrangører:

 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Norway Health Tech
 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Platina:

 • Innokas Medical
 • ITL
 • Inventas

Gull:

 • Attensi
 • Decon-X
 • Evondos
 • Sensio
 • Simonsen Vogtvig
 • Carnegie
 • Helseoversikt