10. sep.
kl. 09:00–17:00

Tjenesteinnovasjon i helse

I 2020 arrangerer vi den femte Helseteknologikonferansen. TeknaNorway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har siden 2015 samarbeidet om en nyskapende og viktig møteplass for alle som er interessert i implementering av ny helse- og velferdsteknologi.

Vi mener at innovasjon skjer best når helsevesenet kommer sammen med leverandørene – og når merverdi for bruker, pasient og helsepersonell står i sentrum. Her treffer du hele sektoren for interessante samtaler om nytenkning og problemløsning.

Digital konferanse

Grunnet COVID-19 vil Helseteknologikonferansen 2020 heldigitaliseres. Deltakeravgiften er redusert. Informasjon om online webapp publiseres snart. 

Tema for helseteknologikonferansen 2020 er: Samhandling og avstandsoppfølging, helsedata og KI, oppskalering i velferdsteknologiprosjektene, motivasjon til livstilsendring og rehabilitering.

Vi diskuterer samhandlingsprosjektet Akson.

Vi mener fremtidens helsevesen stiller flere kompetansekrav: Men hva slags kompetanse vil behøves?

For hvem?

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Dessuten: Nominér Årets helseteknologigründer. Les mer her

 

Utvalgte forelesere

Wasim Zahid
Kardiolog

Drammen sykehus

Vibeke Binz Vallevik
Sjefsforsker/Leder, BigMed

DNV GL AS Avd Høvik

Bent Høie
Helseminister

Helse- og omsorgsdepartementet

Karl Vestli
Divisjonsdirektør Strategi og portefølje

Direktoratet for e-helse

Margunn Aanestad
Professor, institutt for informasjonssystemer

Universitetet i Agder

Rolf Windspoll
Prosjektleder, Avd. velferdsteknologi og rehabilitering

Helsedirektoratet

Elin Sundby Boysen
Forsker

SINTEF Avd Forskningsveien Oslo

Jon Harald Kaspersen
Forskningssjef

SINTEF Digital

Arrangører:

 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Norway Health Tech
 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Platina:

 • Innokas Medical
 • ITL
 • Inventas

Gull:

 • Attensi
 • Decon-X
 • Evondos
 • Sensio
 • Simonsen Vogtvig
 • Carnegie
 • Helseoversikt