28. nov.
kl. 10:00–16:00

Hvordan jobber midtnorske vannverk for å ivareta sikker og trygg vannforsyning? Hvordan håndterer man en krisesituasjon best mulig?

Meld meg på

Vannbransjen står ovenfor nye og økte trusler både, som følge av klimaendringer og endringer i samfunnet. Klimaendringene kan gi dårligere og mer varierende kvalitet på råvannskildene, og dermed behov for å oppgradere vannbehandlingen. I tillegg kan et aldrende distribusjonssystem øke risikoen for forurensning til ledningsnett og høydebasseng, slik vi har sett eksempler på i løpet av sommeren 2019. Endret trusselnivå i samfunnet utgjør også en risiko for vannforsyningen, der IT-sikkerhet og god kontroll over vannverkets eget driftssystem blir stadig viktigere.

I dette fagtreffet ønsker vi å belyse hva som skal til for å bedre sikkerheten i vannforsyningen. Hvordan håndterer midtnorske vannverk ROS- og beredskapsarbeidet, og hva kan vi bli bedre på? Aktuelle tema er farekartlegging, risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), operativ beredskap og krisekommunikasjon.

Møteledere: Hanne Kvitsand og Stian Bruaset (SINTEF)

Skriv ut

Velkommen

Vannforeningen

1. Oversikt over roller og ansvarsområder innen vannforsyning

Tore Forseth, Mattilsynet Gauldal

2. Har vi godt og trygt drikkevann i Midt-Norge? Vannforsyningssituasjonen i Midt-Norge

Erik Wahl, Mattilsynet

3. Kan vi redusere sårbarheten i vannforsyningen? Metoder og verktøy.

Hanne Kvitsand, SINTEF Community

4. Hvordan sikre oss mot "usynlige" inntrengere? IKT-sikkerhet

Jon Røstum, Powel Environment

Lunsj

5. Hvordan utføres arbeidet i praksis?

Utfordringer og suksessfaktorer for arbeidet med eksempler fra kommuner i Midt-Norge:

  • Farekartlegging av høydebasseng i fjell Arve Tronhus, Trondheim kommune
  • Prøvetakingsplan etter ny drikkevannsforskrift Grete K. Støen, Trondheim kommune
  • Hvordan registrere og håndtere avvik på en effektiv måte? Stian Bratlie, Melhus kommune

Kaffepause

6. Hva når uhellet er ute? Kommunikasjon ved krisehåndtering:

  • Kokevarsel – når og hvordan? Tore Forseth, Mattilsynet
  • CIM og beredskapskommunikasjon. Beredskapskoordinator Per Øfsti, Stjørdal kommune
  • Hvordan kommunisere med media? Lene Veraas, Drammen kommune

Oppsummering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Karrieremuligheter innen medisinsk teknologi

29. okt.
kl. 17:00–20:00

Miljø- og biovitenskap

Karrierekveld innen bioteknologi

31. okt.
kl. 19:00–21:00

Miljø- og biovitenskap

Teknas Havbrukskonferanse 2019

13.–14. nov.