27. mars
kl. 18.00–21.00
Quality Hotel Maritim, HAUGESUND

Bli bevisst dine tankemønstre – og bruk dem til din fordel!

Meld meg på

Hva pleier du å tenke og føle når du står overfor en krevende oppgave, har gjort en feil, må lære noe nytt eller gjøre en ekstra innsats? På dette kurset lærer du om forholdet mellom følelser, tanker og handlinger, og hvordan du kan bli mentalt sterkere ved å endre tenkemåter ved bruk av styrker og ressurser du allerede har?

Læringsmål

Vi kan alle oppleve situasjoner der vi har behov for å føle oss sterke, trygge og offensive;

  • I håndtering av uforutsigbarhet og stress
  • Når vi ønsker å få gehør for egne ideer og synspunkter
  • I en betydningsfull eller utfordrende samtale
  • Når vi skal holde en viktig presentasjon
  • Å være fullt til stede og lytte på alle nivåer ​​​​​​​

På kurset får du forskningsbasert kunnskap, innsikt og verktøy som gjør det lettere å forme og styre din «indre dialog» i positiv retning mot vekst og læring. Målet med kurset er å bevisstgjøre at det er fysisk og psykisk mulig å endre tankesett, og dermed påvirke følelser som styrer atferd og oppnå bedre resultater.

Når du kan forsterke ditt «atferdsmessige repertoar» og utfordre «gammel atferd» med nye og bedre strategier, vil du stå sterkere i krevende situasjoner.

Ta gjerne med et tema eller en situasjon du ønsker å mestre enda bedre, og få tips, innspill og inspirasjon fra kursleder og deltagere.

NB! Husk å melde deg av i god tid hvis du ikke kan delta!

Om kursleder

Torunn Ødegård i Think Management AS er opptatt av organisasjonskulturens avgjørende betydning for resultater og er overbevist om at alt vi får til eller ikke får til, har utgangspunkt i hva vi føler og tenker, og hva vår atferd bringer ut i oss selv og i andre. Hennes forskningsbaserte arbeid med å utvikle en Growth Mindset-kultur i team og grupper, har bl.a. utgangspunkt i atferdsøkonomiske teorier og modeller. Torunns utdannelse omfatter ledelse, organisasjonslære, markedsføring og psykologi. Hun har i 30 år arbeidet som fasilitator, veileder, ICF sertifisert coach (Ericsson coaching), mentor og foredragsholder for at ledere og medarbeidere skal oppleve sin arbeidsplass som inspirerende, positivt utfordrende og trygg.

Finn frem:

Adresse: Åsbygata 3, 5528 Haugesund
  • Torunn Ødegård