NETTBASERT

Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden i statlig sektor

Meld meg på

Beskrivelse

Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse for rollen som tillitsvalgt i Tekna og en innføring i oppgavene dine.

Dette vil være en nyttig innføring i hvordan organisasjonslivet fungerer, og hvordan du best kan opprette en god dialog med virksomhetens ledelse.

Kurset vil også gi deg en innføring i Teknas lønns- og interessepolitikk og hvordan lokale forhandlinger skal foregå.

Omfang: du må regne med å bruke 1 til 2 timer på kursgjennomføring.

NB: Du må være medlem for å ta kurset. Du kan når som helst avslutte kurset, for så på et senere tidspunkt gjenoppta kurset fra samme sted som du avsluttet.

Finn frem:

Nettbasert