19.–20. okt.

Bli faglig oppdatert, hils på gamle kjente og skaff nye kontakter!

Meld meg på

Tekna Samfunnsutviklerne er klar med den årlige grunnervervskonferansen! Det er tre år siden sist vi kunne samles for å bli oppdatert på siste nytt innenfor dette faget og rettspraksis.

Denne gangen samles vi i Bergen og det vil blant annet være foredrag om bybaneprosjektet og om byggingen av ny veg og jernbane mellom Arna og Stanghelle. Fagdagene er en viktig faglig så vel som sosial arena, og første dag avsluttes derfor med den tradisjonelle festmiddagen.

Se hele programmet her

Bestilling av hotellrom

Hotellrom bestiller du selv med koden BTEK191022 på www.scandichotels.com. Bestilling kan også bookes via telefon eller mail. Ring til Scandic Ørnen på tlf. 55 37 50 00 eller send e-post til ornen@scandichotels.com. Bestillingsfristen er 28.09.2022. Kanselleringsfrist er 12.10.2022 klokken 18:00. Etter dette må du betale for kanselleringen.

Skriv ut

19. oktober

09.30 - 09.55

Kaffe og registrering

09.55 - 10.00

Velkommen

Berit Lillebudal Sandnes, møteleder og fagsjef Tekna Samfunnsutviklerne

10.00 - 10.50

Ekspropriasjon i forbindelse med gondolbanen på Voss - rettspraksis

Advokat Endre Grande

10.50 - 11.00

Pause

11.00 - 11.50

Utbyggingsavtaler ved erverv og ekspropriasjon

Jurist Per Wold, Rambøll

11.50 - 12.00

Pause

12.00 - 12.50

Erverv i forbindelse med nye bydeler i Bergen og «snarveiprosjekter»

Urbane problemstillinger

Seksjonsleder Eiendom og erverv Are Eidissen, Bergen kommune

12.50 - 13.50

Lunsj

13.50 - 14.45

Erfaringer fra Bybanen i Bergen

Seniorrådgiver Kristin Lande, Vestland fylkeskommune Bybanen utbygging

14.45 - 15.00

Pause

15.00 - 15.50

Tomtefeste

Førstelektor Børge Aadland, Høgskolen på Vestlandet

15.50 - 16.00

Pause

16.00 - 16.45

Utbytting av vann- og avløp (differanseprinsippet) med erfaring fra skjønn

Fagansvarlig grunnerverv, Katrine Rønning, Bærum kommune

16.45 - 17.00

Oppsummering og programmet for kvelden

Berit Lillebudal Sandnes, møteleder og fagsjef Tekna Samfunnsutviklerne

19.00

Festmiddag

20. oktober

09.00 - 09.50

Praktisk verdsetting av utviklingseiendommer

Knut Røer

09.50 - 10.00

Pause

10.00 - 10.50

Erfaringer fra skjønnsmedlemmer i sak Drammen sykehus

Grunnerver Erik Gjeten, Areal og Eiendom/avdelingsleder Mikal Storhaug, Rambøll

10.50 - 11.00

Pause

11.00 - 11.25

Fortsettelse med erfaringer fra skjønnsmedlemmer

Grunnerverver Erik Gjeten, Areal og Eiendom/avdelingsleder Mikal Storhaug, Rambøll

11.30 - 12.15

Lunsj

12.15 - 13.00

Veirett og dets innhold, samt ekspropriasjon

Jordskifterettsleder Øystein Bjerva, Oslo og Østre Viken jordskifterett

13.00 - 13.15

Pause

13.15 - 14.00

Grunnerverv i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Prosjektsjef Anne Laskemoen Herdlevær, Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

14.00 - 14.15

Pause

14.15 - 15.00

Effekten av grunnerverv uten at reguleringsplaner foreligger/opsjonsavtaler i tettbebygde strøk

NN, Nye Veier

15.00 - 15.15

Oppsummering og avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

13.–14. sep.

Samferdsel, infrastruktur og areal

Rundtur i Toscana med Tekna

24.–30. sep.
Italia

Samferdsel, infrastruktur og areal

VA-dagene Innlandet 2022

8.–9. nov.