30. mars
kl. 17.00–18.00

Teknologihistorisk torsdag: Få et større innblikk i satellittnavigasjonssystemet GPS.

Meld meg på

Beskrivelse

I 1973 startet utviklingen av det som ble satellittnavigasjonssystemet GPS, anført av det amerikanske forsvarsdepartementet. De første satellittene til formålet ble skutt opp i 1978, og i 1983 ble det åpnet for sivilt bruk. Ti år senere – i 1993 –ble det erklært operativt og støttet av 24 satellitter i bane.

  • Hvordan ble dette militære systemet utviklet til selve begrepet for satellittnavigasjon, også for sivile formål?
  • Hvordan virker det og hvordan har det påvirket vår hverdag?
  • Hvordan har norsk romforskning og romindustri vært med – ikke minst i utviklingen av GPS-konkurrenten Galileo?
  • Hvordan arbeides det med fremtidens navigasjonssystemer?
  • Visste du at GPS antakelig ikke er det du bruker når du tenker at du bruker GPS?
  • Og visste du at GPS handler vel så mye om tid, som om sted?

Steinar Thomsen er avdelingsdirektør for posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse (PNT), satellittkommunikasjon og sikkerhet i Norsk Romsenter. Han skal ta dere igjennom dette foredraget.

Arrangementet er i samarbeid med Teknisk museums Venneforening, Teknas teknologihistoriske gruppe og NITO. Enkel servering i museets kafe fra kl. 16 for de som har påmeldt seg på forhånd.