28. feb.
kl. 17.00–18.30

Hvordan kan bruk av teknologi redusere kostnader og øke måloppnåelse

Meld meg på

På dette fagmøte få du kunnskap og innsikt i hvordan georadar brukes og hvorfor det er et utmerket verktøy i jernbanesektoren. Forelesere vil dele prosjekterfaringer fra Drammen stasjon, Bærumstunnelen med flere.

Finn frem:

Adresse ved oppmøte: Munkedamsveien 15
Skriv ut

Tirsdag 28. februar

16.30

Lett servering og mingling

17.00

Åpning av fagmøte/webinar

Muzammil Navid Sheikh, Sivilingeniør, Baneservice

17.10

Georadar – Har det noe nytte på en jernbane?

Kan vi bruke georadar teknologien til å redusere risiko og kostnader i vedlikehold av jernbanen vår?

Dagfinn Solvik-Olsen, CSO, ANKO

17.40

Georadar – et utmerket verktøy til jernbanesektoren

  • Kort introduksjon i teori og praksis
  • Fordeler og utfordringer med Georadar
  • Eksempler fra prosjekter i FIELD

o Drammen stasjon – kartlegging av infrastruktur under bakken

o Bærumstunnelen – undersøkelse av betonghvelvet

o Undersøkelser i spor

  • Evaluering av ballastens tilstand

o Tykkelse ballast og subballast

o Ballast fouling / finstoffinnhold

o Drenering

o Infrastruktur i/under ballasten

  • Oppsummering

Tobias Jokisch, senior Geofysiker, Field Group

18.10

Diskusjon med forelesere, deltakere og programleder

  • Dagfinn Solvik-Olsen, CSO, ANKO
  • Tobias Jokisch, senior Geofysiker, Field Group
  • Muzammil Navid Sheikh, Sivilingeniør, Baneservice

18.30

Avslutning, vel hjem

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Dagen 2023

22. mars
kl. 09.00–15.30
Sommerro House, OSLO

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

23.–24. mai

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

14.–15. nov.