25. jan
kl 18:00–20:00

Genmodifisering med CRISPR-metoden: Teknologi som kan revolusjonere global matproduksjon og medisin.

Meld meg på

Faggruppen Energi, industri og miljø (FEIM) i Tekna Oslo inviterer til en presentasjon om genmodifisering gjennom metoden CRISPR. Presentasjonen holdes av Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Professor i molekylærgenetikk ved NMBU.

Matbehov vil i stadig økende grad bli det mest destabiliserende elementet på kloden, gjennom ubalanse mellom produksjon og behov. Det betyr at det i stadig økende grad blir viktig å investere i kunnskap for å sikre alles eksistens, og fremme en bærekraftig global real fordeling. Der er teknologi en avgjørende brikke.

Globalt har dyrkingen av genmodifiserte organismer (GMO) fra 8 millioner bønder økt med over 10% hvert år siden 1996. Samtidig tar det tid før ny teknologi fullt ut utnytter biologisk innsikt, og en får de store fremskrittene folk flest omfavner. Det er det grunnlag for å tro skjer nå. Det er utviklet tørråteresistent potet som kan kutte kjemisk bekjemping med opptil 40% og Golden risen som kan hjelpe millioner med A- vitaminmangel er klar.

Likevel er det på forsøksstadiet vi nå ser de virkelige miraklene, hvor forskere har klart å få 20% økte avlinger ved å endre reguleringen av to fotosyntesegener. Metoden CRISPR/Cas9 var forskningens "break through 2015", og ble allerede i 2016 utprøvd i kreftbehandling i UK og Kina. Denne metoden har uante muligheter gjennom en sjelden presisjon kombinert med relativt enkel bruk som koster lite.

En ser allerede nå at CRISPR-metoden vil kunne endre internasjonale konkurranseforhold dramatisk, og vil kreve helt ny tenking når det gjelder risikovurdering og -håndtering. Kan denne teknologien hjelpe oss til å produsere mer mat på mindre areal, bekjempe skadegjørere bedre, gi alternativ til antibiotikabruk, og behandle mange sykdom mer effektivt?

Det er enkel servering i forkant av møtet.

Hvis du ikke har mulighet til å delta på dette foredraget i Oslo, kan du se streaming via denne lenken.

Finn frem:

Tekna Studio 4. etasje
  • Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg

    Professor Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg (NMBU) er leder for Seksjon for genetikk og planteforedling, leder av Faggruppe GMO Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og leder av en europeisk COST iPLANTA arbeidsgruppe for formidling av kunnskap. 

    Hun jobber for å fremme en grunnleggende forståelse av frøutvikling, som også kan utnyttes kommersielt for å produsere marine oljer i linfrø til fisk og folk.  Sorteberg har erfaring som post doc ENS-Lyon, sabbatical UC-Berkeley og Yale University, arbeid ved John Innes Centre UK, ni år for VKM og tre år for EFSA (European Food Safety Authority). 

    Hun er aktuell gjennom boken Mendels arv 2015 (Gyldendal) og NRK TVs Folkeopplysningens program på GMO oktober 2016.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: