26. okt.
kl. 08:00–10:00

Deling av forskningsresultater og kunnskap er viktigere enn noen sinne. Samtidig må norske universiteter og høyskoler betale flere hundretalls millioner kroner årlig for å få publisert og få tilgang til egen og andres forskning. For folk flest er denne forskningen ikke tilgjengelig. Kom og hør om Open Access publisering og hvilke muligheter det kan gi allmennheten og deg som forsker og kunnskapsaktør.

Meld meg på

Beskrivelse

Deling av forskningsresultater og kunnskap er viktig:

  • For å gjøre kunnskapen tilgjengelig for videre forskning
  • For å nå et bredere publikum og gjøre samfunnet nytte
  • For å hindre spredning av falske nyheter

Forskning og fakta må bli allemannseie og Open Access er en brikke i dette.

Regjeringen har som mål at all offentlig finansiert forskning skal være tilgjengelig for alle, innen 2024. Men hva gjør vi frem til da? Hvilke fordeler og ulemper bringer åpen publisering med seg, og ikke minst hvilke muligheter har du som forsker med åpen publisering? Hvordan kan du, ved å publisere åpent, bidra til at kunnskapen når ut, blir lest og dermed bidra til samfunnsutvikling og innovasjon?

Erfaringer med Open Access

Steven Ray Wilson er forsker og førsteamanuensis i analytisk kjemi ved Universitetet i Oslo.

Wilson vil fortelle om sine opplevelser med Open Access og pre-printing, og vise hvordan disse har vært gode verktøy for å nå et nytt publikum og andre forskere.

Han vil fortelle om hvordan to interfakultære forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo klarte å utvikle en metode som gir hundre ganger høyere nivåer av "kjærlighetshormonet" oxytocin: Et lite molekyl, som både er en nevrotransmitter i hjernen og et hormon som styrer diverse prosesser i kroppen, inkludert hvordan mennesker interagerer med hverandre.

Hva med infrastrukturen?

Ørnulf Risnes er teknisk ansvarlig for NORDi-prosjektet og representant fra NSD - Norsk senter for forskningsdata som arkiverer, tilrettelegger og formidler data til forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, og utarbeider teknologiske løsninger.

Risnes vil fortelle om hvordan NORDi-prosjektet utvikler en ny infrastruktur som skal gjøre det enklere å finne, bruke og dele forskningsdata, inkludert kurs og støttetjenester.

Plattformen skal være et hjelpemiddel for forskere og andre som ønsker å bruke forskningsdata, og skal stå ferdig 2020.

Intet frokostmøte uten servering av frokost. Velkommen til Open Access-frokost!

Finn frem:

Faros, Gaustadalléen 21

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Forskning og innovasjon

Løs komplekse problemer med Design Thinking

19. okt.
kl. 17:00–19:00

Forskning og innovasjon

Et arbeidsliv i omstilling

2. nov.
kl. 16:00–19:00