29. mai
kl. 08:00–10:00

Oslo har vært en av de første byene med et eget klimabudsjett. Har det bidratt til utslippskutt i byen?

Meld meg på

Beskrivelse

Oslo kommune har ambisiøse mål for å redusere utslipp av klimagasser. Klimabudsjettet gir en oversikt over tiltak som byrådet planlegger å gjennomføre for å nå Oslos klimamål. For tiltakene beregnes en forventet reduksjon av klimagasser. Flere og flere bygg- og samferdselsprosjekter etterspør også egne klimaregnskap eller livsløpsanalyser. Kom på frokostseminar for å høre mer om hvilken effekt dette har.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) vil fortelle om hvordan dette har bidratt til utslippskutt i byen og om Oslo vil nå sine klimamål for 2020.

Oddbjørn Dahlstrøm (Asplan Viak) har utarbeidet klimaregnskap for flere store bygg- og samferdselsprosjekter, han vil fortelle om hvilke fordeler og utfordringer et slikt styringsverktøy har for prosjektet.

Seminaret starter kl 08.30, det serveres frokost og kaffe fra 08.00.

Seminaret streames

Følg med LIVE på nett fra kl. 8.30

Finn frem:

Kronprinsensgate 17, 4. etg, Tekna studio

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Tekna X: Oslo – fremtidens miljøby

5. juni
kl. 18:00–19:30

Energi og klima

Innføring i livsløpsvurdering (LCA)

15. okt.
kl. 09:15–16:30

Energi og klima

Innføring i nudging og adferdsdesign

12. nov.
kl. 09:00–16:30