8.–9. mars
Streaming, VIDEO

Fiskehelserapporten er Veterinærinstituttets årlige statusrapport for helse- og velferdssituasjonen for norsk oppdrettsfisk og villfisk bygget på offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier. Rapporten inneholder også resultater fra en spørreundersøkelse blant fiskehelsepersonell og inspektører fra Mattilsynet, samt vurderinger av situasjonen, trender og risiko.

Meld meg på

Veterinærinstituttet, NCE Seafood Innovation Cluster og Tekna Havbruk og fiskehelse inviterer til digital lansering av Fiskehelserapporten 2022 og påfølgende seminar med Kysten rundt med fiskehelsetjenestene og faglige foredrag og panelsamtale 8. mars kl. 12.30-16.00. Dag 2, 9. mars er en påfølgende fagdag. Her får dere mer inngående faglig oppdateringer innen temaer relevante til fiskehelserapporten.

Arrangementet gjennomføres digitalt. Deltagelse er gratis, men det er krav om påmelding. Deltakerlenke vil bli tilsendt i forkant av arrangementet.

Dette er en digital versjon av Frisk Fisk, for å komme i riktig gjenge etter at konferansen ble utsatt etter korona. Den neste normal-versjonen av Frisk Fisk kommer i 2025.

Skriv ut

12.30 - 16.00

Dag 1

12.30 - 12.40

Velkommen

12.40 - 13.35

Sesjon 1: Lansering og hovedfunn. Fiskehelserapporten 2022

12.40 - 12.45

Åpning

12.45 - 12.50

Formell overrekkelse av fiskehelserapporten

12.50 - 13.25

Fiskehelserapporten med hovedfunn

13.25 - 13.30

Spørsmål fra chat

13.30 - 13.35

Pause

13.35 - 14.35

Sesjon 2: Kysten rundt med fiskehelstjenesten

13.40 - 13.50

Troms og Finnmark

13.50 - 14.00

Nordland

14.00 - 14.10

Møre og Romsdal og Trøndelag

14.10 - 14.20

Sør-Vest

14.20 - 14.30

Spørsmål til kysten rundt

14.30 - 14.35

Pause

14.35 - 16.00

Sesjon 3: Faglige dypdykk og panelsamtale

12.30 - 16.00

Dag 2

Fagdag hvor vi går ser nærmere på faglige aspekter ut ifra temaer i Fiskehelserapporten

 • Sara Straumsnes, leder av komiteen fra Tekna Havbruk og fiskehelse
 • Are Nylund, Universitetet i Bergen
 • Inger Oline Røsvik, Forskningsrådet
 • Per Anton Sæther, Marin Helse AS
 • Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet
 • Sven Martin Jørgensen, FHF
 • Linn Maren Straumsnes, Tekna Havbruk og fiskehelse
 • Tore Seternes, Universitetet i Tromsø
 • Marianne Halse, Salmar

 • Solveig Holm, NCE Seafood Innovation Cluster
 • Mattias Bendiksen Lind

  Fagleder Fiskehelse / Fiskehelsebiolog

  Havet AS

Bærekraftsmål:

 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 2
 • https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-sult
 • https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

Samarbeidspartnere

 • NCE Seafood Innovation
 • Veterinærinstituttet

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Environment and life science

BIOPROSP_23

Mar. 14–16
UIT - The Arctic University of Norway