10.–11. mai
Streaming, Nettbasert

Gode løsninger med effekt

Dagens mer og mer uforutsigbare værtyper, med lokalt store nedbørsmengder på kort tid, vil kreve andre metoder for planlegging av veger og tilliggende områder, enn det som er brukt tidligere.

På konferansen Fremtidens vegforvaltning og klimatilpasning vil vi sett fokus på gode løsninger som har effekt og som virker.

Årets temaer

Dette er noen av temaene vi belyser på konferansen:

- Klimatilpasning for veg
- Skred og ras
- Hvor skal vannet ta veien
- Dekketyper
- Droner til inspeksjon, effektivt og risikofritt

Konferanse for fremtiden

Bli med på spennende og fremtidsrettede dager i vegforvaltningen!