14. mars–9. apr.

Utvikle deg som leder gjennom kommunikasjon som sikrer gjennomslagskraft og trygghet når du leder individer og grupper.

Meld meg på

4-dagers lederutvkling over to samlinger gir mulighet for å praktisere det du har lært - og dele erfaringer med dine lederkolleger på andre samling.

Dette kurset gir deg som ny leder kunnskap og innsikt i områder du må være bevisst på. Din lederoppgave er å styre medarbeiderne mot et mål. Tekna tar lederutvikling på alvor og gir deg en stødig plattform i din utvikling.

Som leder har du ikke lenger ansvar bare for deg selv. Du skal kanskje lede tidligere kolleger, og står overfor nye krav og forventninger fra omgivelsene. Har du den nødvendige kompetansen for å unngå fallgruvene som ny leder?

Teknas forundersøkelse viser at «å slippe kontrollen over faget» ofte er utfordrende. Dette kurset trener deg i å strukturere arbeidsdagen gjennom delegering og tidsstyring. Du får innsikt i konkrete metoder som sikrer oversikt og kontroll.

Målgruppe:

Kurset er skreddersydd for å gi deg som ny leder ferdighetene du trenger for å utvikle deg. Denne lederutviklingen gir også erfaringsutveksling, diskusjoner, gruppearbeid og praktiske oppgaver mellom samlingene. Det veksles mellom aktiv kommunikasjonstrening, viktige fakta og gode verktøy for å utvikle deg til en tydelig leder.

Kurset består av to samlinger: 14. og 15. mars, samt 8. og 9. april 2019. Merk at det er begrenset antall plasser. Oppstart kl 09.30 dag 1 og 3, og kl 09.00 dag 2 og 4. Lett frokostservering hver dag. Vi runder av ca. kl. 16 alle fire dager.

Velkommen til spennende og lærerik lederutvikling over fire dager som gir deg konkrete verktøy du trenger for å lykkes i din nye lederrolle!

Tilbakemelding fra tidligere deltager:

«Veldig lærerikt kurs. Utrolig mye bedre enn forventet. Helt riktig fokus for akademikere.» — Asbjørn Halsebakke, Technical Manager, Wärtsilä Norway AS.

Du må gi avkall på noe for å bli leder

Skap verdi som leder

Skriv ut

08:59 - 16:00

Modul 1: 14. og 15. mars 2019

09:00

Registering, kaffe og te.

09:30

Oppstart første kursdag

Meg i lederrollen

I først del av lederprogrammet vil du bli involvert med noen «store» spørsmål, samtidig som du får teorier, verktøy og historier fra virkeligheten. La deg gjerne inspirere og reflekter over følgende program før oppmøte til kurset.

Hvorfor er jeg leder?

 • Hvilke valg har jeg tatt for mitt lederskap?
 • Hvem er jeg som leder?
 • Hvilke verdier har jeg i lederrollen?
 • Hva tror jeg på som leder?
 • Hva tror jeg på faglig som leder?
 • Hvilke ønsker har jeg som leder for mine medarbeidere?

Ny i lederrollen - fra kollega til leder

 • Slik lykkes du med overgangen til din nye rolle
 • Slik takler du ensomheten; fra å være den de snakker med, til den de snakker om
 • Hva kreves av deg for å lykkes i lederrollen?
 • Bli bevisst dine daglige utfordringer
 • Plikter og rettigheter som leder – vær deg ditt ansvar bevisst

Hvilke allianser er viktige for deg som leder?

 • Balansegangen mellom å være leder og kollega
 • Boss or buddy – hva er spillereglene?
 • Hvor kompis kan du være som leder?
 • Bli en tydelig leder for ditt team – og dine overordnete
 • Bli bevisst utfordringer og fallgruver i din nye rolle

16:00

Avslutning dag 1

09:00

Oppstart andre kursdag

Fra fagspesialist til leder - delegering i lederrollen

 • Du var fagekspert, men nå er du leder – hvordan mestre forandringen
 • Hvordan holde deg oppdatert på faget, samtidig som du gir medarbeiderne tillit og ansvar
 • Slik delegerer du oppgaver, uten å miste oversikten
 • Delegering gir større ansvar, og ansvar sikrer eierskap, og eierskap skaper resultater

Involvering skaper eierskap og økt motivasjon

 • Hvordan tilpasse din ledelse og kommunikasjon?
 • Hvordan identifisere ulike medarbeiders behov?
 • Hva fremmer selvtillit og trygghet blant dine medarbeidere?

Styrk din gjennomslagskraft - kommunikasjon som ditt viktigste verktøy

 • Få praktiske teknikker for mer effektiv kommunikasjon

16:00

Avslutning dag 2

09:00 - 16:00

Modul 2: 8. og 9. april 2019

09:30

Oppstart tredje kursdag

Hvordan få andre til å prestere optimalt

I andre del av programmet setter vi fokus på de menneskene du leder. Hva kreves av deg for å sikre fremdrift, resultater og hvordan beholder du nøkkelpersoner i teamet ditt. Gjør deg kjent med programmet, og tenk gjennom følgende spørsmål i forkant av modul 2.

Hva motiverer dine medarbeidere?

 • Hvordan balansere deres faglige dyktighet med utfordrende arbeidsoppgaver?
 • Hvordan lede ulike mennesketyper – hva kreves for å lykkes med individuell ledelse?
 • Coaching i lederrollen – hvordan få medarbeiderne til å finne løsningene selv?

Hvordan lykkes å lede på distanse

 • Hvordan lede på tvers av bakgrunn, kultur og miljø?
 • Hvordan kommunisere og motivere når medarbeiderne er spredt geografisk?
 • Hvilke virkemidler må tas i bruk når du ikke ser medarbeiderne daglig?
 • Hvordan sikre måloppnåelse gjennom å lede på avstand?

Tidsstyring i lederrollen

 • Hvordan utvikle gode planleggingsverktøy?
 • Skap tid til å være leder – slik håndterer du tidstyvene
 • Hvordan sikre effektiv møteledelse?

16:00

Avslutning dag 3

09:00

Oppstart fjerde kursdag

Styrk din kommunikasjon som leder - vær forberedt på ulike samtaler

 • Hvordan forberede, gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler?
 • Lær metoder for lønnsforhandlinger og/eller lønnssamtaler
 • Hvordan kan du arbeide for å forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte
 • Oppsigelse, nedbemanning og dårlig utført arbeid – hvordan takle egne reaksjoner i forbindelse med tøffe samtaler

Vanskelige personalsaker - kom konfliktene i forkjøpet

 • Lær å takle situasjoner som kan dukke opp når du er ny som leder
 • Hvordan møte konflikter som oppstår på arbeidsplassen?
 • Hvordan avvæpne en konflikt på en konstruktiv måte?

Hvordan skaper du engasjement og eierskap til visjoner og oppgaver?

 • Hvordan etablere realistiske mål og milepæler for enkeltpersoner og avdelingen?
 • Skap og synliggjør resultater sammen med dine medarbeidere
 • Unngå fallgruvene- kort vei fra suksess til fiasko
 • Hva er viktig for dine medarbeidere i medgang og motgang?
 • Bli bevisst muligheter og begrensninger i din ledelse

16:00

Avslutning av kurset og utdeling av kursbevis

 • Alf Inge Cleve-Stiansen

  Ledercoach

  Leading Edge

  Alf Inge er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner. Alf Inge har ledet kurset Fra fagspesialist til suksessfull leder i fire år, og får særdeles gode tilbakemeldinger på sin undervisning og involvering.

  Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Lederpakke: Softskills

29. jan.–3. apr.

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Praktisk prosjektledelse

25.–26. feb.