17.–18. mars
Streaming, Nettbasert

På dette kurset gis det en oppdatert gjennomgang av de sentrale reglene for anskaffelser i forsyningssektoren. Regelverkets krav illustreres med eksempler fra praksis fra EU-domstolen, EFTA-domstolen og norske domstoler. Kurset arrangeres digitalt.

Meld meg på

Mange som jobber i norsk næringsliv og kommunal sektor må nå forholde seg til Forsyningsforskriften i stedet for reglementet for offentlige anskaffelser.

Dette kurset går over to dager og gir praktiske råd og tips til hvordan oppdragsgivere og leverandører bør forholde seg til det nye anskaffelsesregelverket for forsyningssektoren og gir deg et praktisk innblikk i konsekvensene av endringene.

På kurset lærer du om:

Dag 1 gjennomgås planlegging av en konkurranse og utformingen av et konkurransegrunnlag, inkludert

 • Hvilke regler som gjelder, unntaksbestemmelser mv
 • Planlegging av offentlige anskaffelser
 • Valg mellom ulike anskaffelsesprosedyrer
 • Valg av kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner og tildelingskriterier
 • Kunngjøring

Dag 2 gjennomgås gjennomføringen av konkurransen fra søknader og tilbud er mottatt og frem til kontrakt er inngått. Blant de temaene som gjennomgås er

 • Bedømmelse av leverandørenes kvalifikasjoner
 • Vurdering av forbehold og avvik
 • Adgangen til å innhente supplerende informasjon
 • Tilbudsevaluering og valg av det beste tilbudet
 • Begrunnelsesplikt
 • Avlysning av konkurransen
 • Erstatning
 • Kontraktsoppfølging og endringer av kontrakten

Kursholdere er advokat Sjur Ringstad og advokat Lars Baklund fra Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS, samt advokatfullmektig Ann Kristin Sveberg Mikkelsen.

Begge kursholderne er erfarne anskaffelsesadvokater som er mye brukt som foredragsholdere.

Dette kurset passer for:

 • Leverandører som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser
 • Oppdragsgivere som foretar innkjøp
 • Innkjøpsrådgivere og juridiske rådgivere

Kurset egner seg for deg som allerede har kjennskap til regelverket, men passer også for deg som ønsker en god introduksjon til det.

I kursprisen er det inkludert pauseservering og lunsj begge dager, samt kursbevis. Kursmateriell blir utdelt ved start første kursdag.

Trenger du overnatting er du velkommen til å booke dette selv.

Kursprisen inkluderer ikke reise eller opphold.

Skriv ut

09:30

Registrering og lett frokost

10:00 - 16:30

Program dag 1

Dag 1 gjennomgås planlegging av en konkurranse og utformingen av et konkurransegrunnlag, inkludert
- Hvilke regler som gjelder, unntaksbestemmelser mv
- Planlegging av offentlige anskaffelser
- Valg mellom ulike anskaffelsesprosedyrer
- Valg av kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner og tildelingskriterier
- Kunngjøring

Lunsj serveres ca 1200-1300

16:30

Slutt dag 1

09:00 - 16:00

Program dag 2

Dag 2 gjennomgås gjennomføringen av konkurransen fra søknader og tilbud er mottatt og frem til kontrakt er inngått. Blant de temaene som gjennomgås er
- Bedømmelse av leverandørenes kvalifikasjoner
- Vurdering av forbehold og avvik
- Adgangen til å innhente supplerende informasjon
- Tilbudsevaluering og valg av det beste tilbudet
- Begrunnelsesplikt
- Avlysning av konkurransen
- Erstatning
- Kontraktsoppfølging og endringer av kontrakten

Lunch serveres ca kl 1200-1300

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Grunnerverv: Dekning av kostnader til nødvendig juridisk bistand

1. mars
kl. 14:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Grunnerverv: Boliginnløsning Drammen-Kobbervik

8. mars
kl. 14:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Transport, infrastructure and land use

Executive summary on the C-ITS – The road ahead

Mar. 11
10:00–12:00
Microsoft Teams, Nettbasert