17.–18. apr.

Er du klar over at det har kommet et nytt anskaffelsesregelverk og at Forsyningsforskriften ble endret betraktelig 1. januar 2017?

Meld meg på

Mange som jobber i norsk næringsliv og kommunal sektor må nå forholde seg til Forsyningsforskriften i stedet for reglementet for offentlige anskaffelser.

Dette kurset går over to dager og gir praktiske råd og tips til hvordan oppdragsgivere og leverandører bør forholde seg til det nye anskaffelsesregelverket for forsyningssektoren og gir deg et praktisk innblikk i konsekvensene av endringene.

På kurset lærer du om:

  1. Anvendelsesområdet for Forsyningsforskriften

  2. Planlegging av anskaffelsen

  3. Gjennomføring av konkurransen

  4. Avslutningen av konkurransen

  5. Kort om kontraktsoppfølging

Regelverket sikrer at innkjøp av varer, tjenester, bygge- og anleggsarbeider for 480 milliarder kroner årlig utnyttes best mulig, og bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Forsyningsforskriften omfatter offentlige tjenester for oppdragsgivere innen vannforsyning, energiforsyning, transport, telekommunikasjon og havnevirksomhet. Som offentlig tjenesteyter regnes statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester.

Målgruppe

Dette kurset passer for:

  • Leverandører som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser
  • Oppdragsgivere som foretar innkjøp
  • Innkjøpsrådgivere og juridiske rådgivere

Kurset egner seg for deg som allerede har kjennskap til regelverket, men passer også for deg som ønsker en god introduksjon til det.

Skriv ut

09:00

Registrering og lett frokost

09:30

Anvendelsesområdet for forsyningsforskriften

a. Nytt regelverk per 1. januar 2017
b. Virkeområdet
c. Forholdet til anskaffelsesforskriften
d. Terskelverdier
e. Unntak

12:30

Lunsj

13:30

Planlegging av anskaffelsen

a. Grunnleggende prinsipper og regler
b. Konkurransegrunnlaget – generelle krav
c. Anskaffelsesprosedyrer
d. Kravspesifikasjon
e. Kvalifikasjonskrav
f. Tildelingskriterier

15:30

Avslutning dag 1

Oppstart dag 2

09:00

Gjennomføring av konkurransen

a. Bedømmelse av leverandørenes kvalifikasjoner
b. Vurdering av forbehold og avvik
c. Adgangen til å innhente supplerende informasjon

11:30

Lunsj

12:30

Gjennomføring av konkurransen

a. Tilbudsevaluering og valg av det beste tilbudet
b. Begrunnelsesplikt
c. Avlysning av konkurransen
d. Erstatning

13:45

Pause

14:00

Kontraktsoppfølging og endringer i kontrakten

15:00

Kurset avsluttes

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Konkurranseutsetting av jernbane og kollektivtrafikken

7. mars
kl. 16:00–18:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Omvisning på biogassanlegget i Rådalen

8. mars
kl. 16:00–18:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Konferansen 2018

15. mars
kl. 09:00–16:00