17. feb.
kl. 11.00–12.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bli bedre kjent med forskningsprogrammet Green 40 ved NTNU, som skal styrke byggenæringens innsats for bærekraft og et grønt skifte ved et tettere samarbeid mellom universitetet og næringen.

Meld meg på

Beskrivelse

Et varmere klima fremover vil gi endringer i hvor, hvordan og hvor mye som kan bygges. Dagens bygninger og infrastruktur må sikres mot konsekvenser av klimaendring, og bygninger må beholdes og ombrukes.

Byggenæringen er fastlands-Norges største næring i omsetning og antall arbeidsplasser, og har dermed et stort bidrag til det totale miljøfotavtrykket i Norge. Næringen står blant annet for 40 prosent av alt CO2-utslipp, 40 prosent av energiforbruket og 40 prosent av avfallet. Dette er viktige utfordringer for Green 40.

Les artikkelen "Bærekraftig byggenæring: – Mye mer, mye raskere" på bygg.no

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling

18. jan.
kl. 09.00–16.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

BIM for anlegg – med fokus på VA

27. jan.
kl. 09.30–16.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll