Miljødirektoratet og direktoratsgruppa ønsker å formidle kunnskap knyttet til arbeidet med vannforskriften. Derfor arrangerer vi i samarbeid med Norsk vannforening en to-dagers forskningskonferanse. Vann er så mangt, så temaene "renner" fra fjell til fjord, spenner fra lakselus til samfunnsfag og tar med seg kunnskap om plast, forurensning og biologisk mangfold på veien.

Meld meg på

Posterpresentasjon

Det vil være mulighet for visning av postere i møtelokalene og det er satt av tid til postervisning i programmet. I tillegg vil 10 personer bli trukket ut til å holde en 5 minutters muntlig presentasjon av posteren. Posteren kan være på norsk eller engelsk. Posterstørrelse bør ligge innenfor disse ytre målene: høyde 120 cm og bredde 84 cm (format A0). Poster-visningen vil ikke bli tilgjengelig digitalt.

Dersom du ønsker å delta med poster, send et abstrakt på kun en side med tittel, forfatter(e), tilhørighet og beskrivelse av innholdet i posteren (introduksjon/mål, metode, resultater og konklusjon) til post@vannforeningen.no, merk mailen med «Poster Miljødirektoratet».

For å kunne delta med poster må du også melde deg på til konferansen.

Frist for innsendelse er 20. oktober.

Hotellovernatting

Nærmeste hotell (ca 10 min gange), for de som trenger det, er Scandic Helsfyr. Eventuell overnatting må bestilles av den enkelte.

Konferansen vil avholdes i konferansesenteret i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr. Det vil også bli mulighet å følge konferansen digitalt.

Finn frem:

Konferansesenteret, Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Helsfyr
Skriv ut

Dag 1

09:00 - 09:45

Registrering, kaffe og matbit

10:00 - 10:05

Åpning og innledning

10:05 - 10:30

Kunnskapsbasert og helhetlig vannforvaltning

Øystein Aas, NMBU

10:30 - 10:55

Hvordan best formidle forskningsresultater til forvaltninga?

Thomas Evensen, Norges forskningsråd

10:55 - 11:00

Knebøy, fysisk og mentalt

11:00 - 11:25

Miljøgifter i vann. Avventer avklaring.

11:25 - 11:50

Plast i ferskvann og vannforskriften

Gaute Velle, NORCE

11:50 - 12:15

Integrated Assessment of Chemical Contaminants and their Effects on the Marine Environment

Adam Lillicrap, NIVA

12:15 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Poster – kortforedrag

14:00 - 15:00

Pause med kaffe og poster-besøk

15:00 - 15:10

Oslofjordplanen: Status og videre arbeid

Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

15:10 - 15:35

Nitrogenprosjektet og bruk av MARTINI-modellen

André Staalstrøm, NIVA

15:35 - 16:00

Krafttak for kysttorsken

Even Moland, HI

16:00 - 16:20

Kaffe og noe å bite i

16:20 - 16:45

Hvordan øke marin biodiversitet i urbane kystområder

Eli Rinde, NIVA

16:45 - 17:10

Helhetlig økosystembasert forvaltning av kysten

Mange sektorer, brukerinteresser og (alt for?) mange forskjellige planer

Gunnar Sander, NIVA

17:10 - 17:35

Marine samfunnsøkonomiske studier

Margrethe Aanesen, UiT, SNF

18:00

Middag i Miljødirektoratets prisbelønte kantine

Dag 2

09:00 - 09:35

Nitrogen og/eller fosfor – hva er begrensende for alger i ferskvann og hav?

Dag Hessen, UiO

09:35 - 09:45

Integrert klimaovervåking; nytt konsept i kyst- og ferskvannsovervåkingen til Miljødirektoratet

Pål Inge Synsfjell, Miljødirektoratet

09:45 - 10:10

Integrert klimaovervåking: Dokumenterte effekter og hva vi trenger av nye studier

Øyvind Kaste, NIVA

10:10 - 10:35

Formørking av kystvann

Helene Frigstad, NIVA

10:35 - 10:55

Kaffe og noe å bite i

10:50 - 11:15

Kan satellittovervåking snart brukes til miljøovervåking i kystvann? Status og framtidig bruk

Lasse Pettersson, NERSC

11:15 - 11:40

Kan satellittovervåking snart brukes til miljøovervåking i innsjøer? Status og framtidig bruk

Therese Harvey, NIVA

11:40 - 12:05

Miljø-DNA i marine systemer og ferskvann

Status for metodeutvikling og framtidig bruk i miljøovervåkingen

Torbjørn Ekrem, NTNU

12:05 - 12:45

Lunsj

12:45 - 13:10

Eutrofiering av Mjøsa

Jan Erik Thrane, NIVA og Marianne Bechmann, Nibio

13:10 - 13:35

Eutrofiutvikling i innsjøer i Norge

Anne Lyche Solheim, NIVA

13:35 - 14:00

Det grønne skiftet i jord- og skogbruk – effekter på vannet?

Eva Skarbøvik, Nibio

14:00 - 14:20

Kaffe og noe å bite i

14:20 - 14:45

Ny kunnskap om fisken i Mjøsa

Jon Museth, NINA

14:45 - 15:10

Anadrom fisk og lakselus

Overvåkingsmetoder og status for påvirkning på ville bestander av laks og sjøaure

Ingrid Askeland Johnsen, HI

15:10 - 15:35

Rømt oppdrettslaks og genetisk effekt på villaks

Kjetil Hindar, NINA

15:35 - 15:40

Oppsummering og avslutning

Steinar Sandøy, Miljødirektoratet

Arrangører

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Miljødeklarasjon med EPD

21. okt.
kl. 09:30–16:00

Energi og klima

Bærekraft i praksis