29.–30. okt.

Er du en dyktig forhandler? Du skal være godt forberedt, selvsikker og tålmodig ved forhandlingsbordet.

Meld meg på

På dette kurset lærer du hva som kjennetegner en god forhandler og hvordan du bør gå frem i forhandlingene, det være seg på arbeidsplassen eller med andre parter.

Som tillitsvalgt må du vite hva som kan forventes på hvert trinn i forhandlingene. Det bør stå klart for deg hva du ønsker og ikke minst hva motparten er ute etter. En dyktig forhandler har kunnskaper om forhandlingsteknikker og bruker dem der det er hensiktsmessig.

Målgruppe

Kurset er for lokale tillitsvalgte i virksomhetene, og lærer deg generell forhandlingsteknikk uavhengig av sektor. Dersom du spesielt ønsker opplæring i forhandlinger i statlig sektor, bør du i stedet melde deg på vårt sektorspesifikke kurs 2. - 3. september.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet disse kursene:

Nettkursene:

Ordinære tillitsvalgtkurs: Vi anbefaler deg å ta kursene i rekkefølgen du ser her.

For privat sektor:

 1. Lov og avtale i privat sektor
 2. Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling og nedbemanning

For statlig sektor:

 1. Lov og avtaleverk i statlig sektor og
 2. Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling i statlig sektor

For kommunal sektor:

 1. Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
 2. Forhandlingsteknikk

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

29. oktober 2020

Kursledere fra Teknas forhandlingsseksjon

09:45 - 10:00

Registrering og enkel servering

10:00

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

 • Tillitsvalgtrollen
 • Ulike rammeverk innenfor ulike områder
 • Utgangspunktet for forhandlingene

12:00

Viktigste egenskapene til en tillitsvalgt i Tekna

 • Innledning
 • Øvingsoppgave

13:00

Lunsj

14:00

Forberedelser til forhandlingene

 • Forhandlingsprosessen
 • Forutsetninger
 • Rammer
 • Taktikk og strategi

16:00

Forhandlingsoppgave om lønn

 • Innledning
 • Oppsummering

18:00

Avslutning dag 1

18:30

Aperitiff før middag

19:00

Middag

30. oktober 2020

09:00

Gjennomføring av forhandlingene

 • Drøftinger, Forslag, Hvis/så
 • Kommunikasjon

11:30

Lunsj

12:30

Etter forhandlingene

 • Enighet eller brudd?
 • Øvingsoppgave - særavtale

14:30 - 15:00

Oppsummering og avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 20253/Paulsen.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 20253. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i reiseregningen.