15.–16. des.
Zoom, Nettbasert
Arrangementet er avlyst

Bli en racer på forhandling digitalt! Fremtidens kompetansebygging blir bestemt av arbeidstagere og ledere som har opplevd oppsidene, fleksibiliteten og mulighetene med digital formidling.

Meld meg på

Dette kurset er for deg som ønsker større forståelse og kompetanse i det å gjennomføre forhandlinger digitalt. Å forhandle digitalt kan være ressursbesparende, men også utfordrende. Kurset vil gjøre deg bedre rustet til denne oppgaven.

FORHANDLINGSKRAFT er en systematisk tilnærming i forhandlinger. Når ditt hovedmål er å slå den andre siden i forhandling, kan begge parter lett ende med å tape. Det skjer fordi det hindrer tillit, velvilje og åpenhet som er grunnlaget for å utvikle muligheter, skape felles problemløsning og bygge en relasjon som kan føre til flere fremtidige avtaler.

På dette kurset lærer du:

 • En systematisk forberedelse som er effektiv og lett å bruke på en profesjonell, forståelig og strategisk måte
 • Å kunne skape tillit igjennom spørreteknikker og aktiv lytting
 • Å utforske, utforske mer og lytt for å skaffe informasjon og ikke bygge på egne antagelser

Gjennom hyppig bruk av korte øvelser og en interaktiv undervisningsform lærer du en forhandlingsmetodikk som du kan legge direkte i din personlige verktøykasse og umiddelbart bruke på alle livets forhandlinger. Vi bruker mye tid til refleksjon fra deltagernes egne erfaringer. Det gjør vi fordi på denne måten kombinerer vi forhandlingsteori med din praksis og erfaringer slik at du kan tilpasse metoden til din bransje og din type forhandlinger.

Alle deltakerne får tilsendt sin egen arbeidsbok som vi arbeider oss igjennom på kurset.

Hvem er kurset for:

Kurset har en bred målgruppe, fordi vi alle forhandler hver dag – på jobben, når vi går i butikken og hjemme. Grupper som kan ha stor verdi av kurset, er blant andre: Rådgivere, konsulenter, prosjektledere, selgere, innkjøpere, ledere, HR-medarbeidere.

Alle deltakerne får en sertifisering/kursbevis for gjennomført FORHANDLINGSKRAFT utstedt av SHAPIRO NEGOTIATIONS INSTITUTE fra Baltimore, USA og WÆGGER NEGOTIATION INSTITUTE, Oslo.

Skriv ut

08.15

Innlogging og test av lyd og bilde

08.30

Introduksjon

• Øvelse
• Hva er forhandlinger og FORHANDLINGSKRAFT
• FORHANDLINGSKRAFT handler om - å gjøre deg selv sterk og trygg - om å se verdien av relasjonsforhold i forhandling
• En systematisk tilnærming - Du vil lære å bruke de 3 F’ene; Forberedelse, UtForskning og Forslag

09.35

Pause

09.45

Gruppeøvelse

• Gjennomgang og felles refleksjon
• Hva kjennetegner ulike forhandlinger
• Hva kjennetegner ulike forhandlere

10.30

Lunsj

12.30

De 3 F’ene

• Individuell øvelse om forberedelse
• Presentasjon av WNIs forberedelsessjekkliste
• Forberede øvelse

13.30

Pause

13.40

Presentasjon av de 7 elementene i WNIs forberedelsessjekkliste

• Deltakerne arbeider i korte faser med elementer til forberedelsen i små grupper, og bruker rolle-spillet som felles «knagg»
• Presentasjon av forhandlertyper – hvem er du, og hvem er den du møter?

14.30

Egen refleksjon og avslutning for dagen

Dag 2

08.15

Morgenkaffe

08.30

Forhandlingsstil

• Refleksjon fra gårsdagen Hvordan kan du best påvirke din forhandlingsstil?
• Utdypende presentasjon av 3 forskjellige forhandlertypene
• Refleksjon

09.35

Pause

09.45

Utforskning

• Gjennomgang av en systematisk utforskningsteknikk; W.H.A.T.
• Lytting; når de ikke lytter og når de lytter effektivt

10.30

Pause og lunsj

12.30

Forslag

• Øvelse
• Refleksjon fra øvelsen

13.30

Pause

13.35

Gjennomfører forhandling

• forhandling en-til-en
• Felles refleksjon ved gjennomgang av rolle-spillet
• Oppsummering med presentasjon av ny verktøykasse
• Utsjekk om målet med webinaret er oppfylt
• Videre anbefaling
• Premiering

14.30

Takk for nå!

 • Roar Thun Wægger

  Fasilitator

  Wægger Negotiation Institute

  Roar Thun Wægger en fasilitator, megler, forhandler, trener og grunnlegger av Wægger Negotiation Institute i Oslo.

  Han er lisensiert partner i Norge til det anerkjente amerikanske forhandlings- og konsulentselskapet Shapiro Negotiation Institute, Baltimore, USA. Roar gjennomfører, tilrettelegger og skreddersyr prosesser for sine kunder slik at de kan overvinne vanskeligheter ved hjelp av FORHANDLINGSKRAFT®.

  Roar har arbeidet som advokat i mange år, og han har sin forhandlingsutdannelse fra Harvards PON og hans meklings- og konfliktløsningsutdanning fra the Straus Institute ved Pepperdine Law School. Han er akkreditert megler ved Singapore International Mediation Institute (SIMI), en sertifisert britisk sivil/kommersiell megler, og en sertifisert megler av Den norske Advokatforening. Han er også en del av det internasjonale fakultetet i ADR-ODR International, enn internasjonal leverandør av tvisteløsning og profesjonell opplæring. Roar er sertifisert trener og megler hos ADR-ODR International og kan anvendes av klienter i et av de mange landene de er representert.

  Roar er også foreleser, veileder og instruktør, og vurderingsrådgiver i opplæring av nye norske meglere, i Meklingsakademiet, drevet av Advokatforeningen og JUS. Han er også ekstern sensor for masteroppgaver i forhandlings- og konfliktløsningsfaget ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Roar har i mange år vært trener for det offisielle norske laget som konkurrerer i den internasjonale forhandlingskonkurransen – INC, og flere andre internasjonale meklings- og forhandlingskonkurranser, som IMSG i Singapore og ICC i Paris. Han er jevnlig dommer i slike internasjonale og nasjonale konkurranser. Han er også styreleder i Sport4Understanding. S4U’s formål er å bruke idrett til å utvikle kontakt og forståelse mellom unge mennesker fra ulike deler av verden.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: