9.–10. des.
Microsoft Teams, Nettbasert

Bli en racer på forhandling! Fremtidens kompetansebygging blir bestemt av arbeidstagere og ledere som har opplevd oppsidene, fleksibiliteten og mulighetene med digital formidling.

Meld meg på

Erfaring har vist oss at med økt bevissthet, systematisk tilnærming, effektiv forberedelse, konkrete verktøy og utviklet evne til selvrefleksjon øker muligheten for å lykkes med forhandlinger og krevende samtaler. Det handler om å sette søkelyset på en metode og skape trygghet slik at du kan tilpasse det du lærer til din unike fremtidige forhandlingssituasjon.

Mangel av selvtillit er ofte tilskrevet mangel på kunnskap. Ved å gi deg det riktige verktøyet for effektive forhandlinger, så vil The Power of Nice (TPON) hjelpe deg å utvikle ferdighetene og kunnskapen til å øke din selvtillit ved forhandlingsbordet eller ved forhandlingsskjermen. Få et perspektiv som setter søkelys på å oppnå dine ønskede resultater, mens du bygger en relasjon som kan føre til flere fremtidige avtaler.

Systemet du lærer er basert på de 3 F-ene: Forberedelse, UtForskning og Forslag. Mange er ikke bevisst betydningen av god forberedelse og utforskning, og bruker tradisjonelt kun argumenter for å overbevise den andre. I denne treningen vil du lære mer om hvordan du kan bli bedre ved å utforske muligheter i stedet for å kun presentere løsninger. Vi arbeider oss igjennom modellen med bruk av korte teoretiske introduksjoner, hyppig bruk av øvelser og rollespill, og mye tid til refleksjon fra deltagernes egne erfaringer.

Hvordan gjennomføres forhandlingstreningen?

Du får tilsendt en fysisk arbeidsbok dere jobber dere igjennom på kurset, og du blir bedt om å besvare noen få spørsmål før kurset. Kurset kombinerer korte teoribolker med simuleringsøvelser og refleksjoner, På denne måten kombinerer vi forhandlingsteori med din praksis og erfaringer.

Vi gjør onlinetreningen engasjerende og aktiv ved bruk av smågrupper som diskuterer og reflekterer. Vi tar jevnlige pauser for å hindre «digital utmattelse». Pausene brukes også til egen refleksjon og forberedelse til neste steg i treningen. Du vil med andre ord få mye mer forhandlingstrening enn timene foran skjermen.

Måloppnåelse:

Ved fullført kurs vil du ha enda bedre forutsetninger for å forstå spillet i forhandlinger. Du vil bli i stand til å legge en strategi og gjennomføringsplan og få tips til gjennomføring og kunne avslutte forhandlingen på en god måte.

Hvem er kurset for?

Kurset retter seg mot deg som ønsker større forståelse og kompetanse i det å gjennomføre forhandlinger digitalt. Å forhandle digitalt kan være ressursbesparende, men også utfordrende i forhold til kroppsspråk og det som skjer i forhandlingsrommet av «stille» kommunikasjon. Kurset vil gjøre deg bedre rustet til denne oppgaven.

Kurset bidrar til å skape bevissthet om generelle forhandlingsutfordringer og legger verktøy og tips i verktøykassen din.

Kurset krever ingen tidligere erfaring fra forhandlinger og er åpent for alle.

Skriv ut

08:15

Innlogging og test av lyd og bilde

08:30

Introduksjon

• Øvelse
• Hva er forhandlinger og The Power of Nice (TPON)
• TPON handler om - å gjøre deg selv sterk og trygg - om å se verdien av relasjonsforhold i forhandling
• En systematisk tilnærming, ikke summarisk, ikke hard
- Du vil lære å bruke de 3 F’ene; Forberedelse, UtForskning og Forslag

09:35

Pause

09:45

Gruppeøvelse

• Gjennomgang og felles refleksjon
• Hva kjennetegner ulike forhandlinger
• Hva kjennetegner ulike forhandlere

10:30

Lunsj

12:30

De 3 F’ene

• Individuell øvelse om forberedelse
• Presentasjon av WNIs forberedelsessjekkliste
• Forberede øvelse

13:30

Pause

13:40

Presentasjon av de 7 elementene i WNIs forberedelsessjekkliste

• Deltakerne arbeider i korte faser med elementer til forberedelsen i små grupper, og bruker rolle-spillet som felles «knagg»
• Presentasjon av forhandlertyper – hvem er du, og hvem er den du møter?

14:30

Egen refleksjon og avslutning for dagen

Dag 2

08:15

Morgenkaffe

08:30

Forhandlingsstil og UtForskning

• Refleksjon fra gårsdagen Hvordan kan du best påvirke din forhandlingsstil?
• Utdypende presentasjon av 3 forskjellige forhandlertypene
• UtForskning
• Øvelse
• Refleksjon

09:35

Pause

09:45

UtForskning

• Gjennomgang av en systematisk utforskningsteknikk; W.H.A.T.
• Lytting; når de ikke lytter og når de lytter effektivt

10:30

Pause og lunsj

12:30

Forslag

• Øvelse
• Refleksjon fra øvelsen

13:30

Pause

13:35

Gjennomfører forhandling

• forhandling en-til-en
• Felles refleksjon ved gjennomgang av rolle-spillet
• Oppsummering med presentasjon av ny verktøykasse
• Utsjekk om målet med webinaret er oppfylt
• Videre anbefaling
• Premiering

14:30

Takk for nå!

 • Roar Thun Wægger

  Fasilitator

  Wægger Negotiation Institute

  Roar er en fasilitator, megler, forhandler, trener og grunnlegger av Wægger Negotiation Institute i Oslo.

  Han er lisensiert partner i Norge til det anerkjente amerikanske forhandlings- og konsulentselskapet Shapiro Negotiation Institute, som ligger i Baltimore, USA. Roar gjennomfører, tilrettelegger og skreddersyr prosesser for sine kunder slik at de kan overvinne vanskeligheter ved hjelp av The Power Of Nice®.

  Roar har sin forhandlingsutdannelse fra Harvards PON og hans meklings- og konfliktløsningsutdanning fra Straus Institute ved Pepperdine Law School. Han er akkreditert megler ved Singapore International Mediation Institute (SIMI), en sertifisert britisk sivil/kommersiell megler, og en sertifisert megler av Den norske Advokatforening. Han er også en del av det internasjonale fakultetet i ADR-ODR International, enn internasjonal leverandør av tvisteløsning og profesjonell opplæring. Roar er sertifisert trener og megler hos ADR-ODR International og kan anvendes av klienter i et av de mange landene de er representert.

  Roar er også foreleser, veileder og instruktør, og vurderingsrådgiver i opplæring av nye norske meglere, i Meklingsakademiet, drevet av Advokatforeningen og JUS. Han er også ekstern sensor for masteroppgaver i forhandlings- og konfliktløsningsfaget ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Roar har i mange år vært trener for det offisielle norske laget som konkurrerer i den internasjonale forhandlingskonkurransen – INC, og flere andre internasjonale meklings- og forhandlingskonkurranser, som IMSG i Singapore og ICC i Paris. Han er jevnlig dommer i slike internasjonale og nasjonale konkurranser.

  Han er også styreleder i Sport4Understanding, som han grunnla og driver sammen med andre familiemedlemmer. Organisasjonens formål er å bruke idrett til å utvikle kontakt og forståelse mellom unge mennesker fra ulike deler av verden.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: