1. juni
kl. 19:30–20:30
Streaming, VIDEO

Kjenner du deg igjen? I en travel hverdag tar skjermen ofte over for papiret, og scrolling erstatter den konsentrerte dybdelesingen. Kan du huske når du sist fortapte deg i en bok? Og hva med barna? Hvordan kan vi gi dem gleden over å sitte helt i ro og leve seg inn i en fortelling?

Meld meg på

Beskrivelse

Ingen annen aktivitet gir så god tilgang på kompakt livserfaring, klokskap og kunnskap som det å lese. Lesing setter hjernen i arbeid, skjerper konsentrasjonen og gjør oss til medskapere. Likevel opplever mange av oss at lesetiden blir spist opp av andre aktiviteter og lange rekker av avbrytelser, enten vi er små eller store lesere.

Denne kvelden vil Kari J. Spjeldnæs forklare oss hva som skjer når konsentrasjonen glipper og vi bare klikker videre. Hun løfter fram den lange lesingen, deler gode leseråd og minner oss på hvorfor vi bare må fortsette å lese.

Om foredragsholderen

Kari J. Spjeldnæs er stipendiat ved Høyskolen Kristiania og forsker på lesing og digital frakobling i prosjektet Digitox. Hun er litteraturviter med lang erfaring fra norsk bokbransje, som redaktør og forlagsdirektør. Hun har nylig utgitt boken "Lese. En liten bok om store opplevelser" (Aschehoug, 2020).

Om Foreldreprat x Tech nights

Tekna er brennende opptatt av hvordan vi kan oppmuntre barna våre til å dyrke nysgjerrighet, være tålmodige i møte med utfordringer og la seg begeistre av læring. I webinarserien Foreldreprat x Tech nights tar vi opp spørsmål rundt teknologi, skjermbruk og sosiale medier hos barn i barneskolealder. Vi mener at foreldre trenger mer informasjon om hva slags teknologi og hvilken programvare barna våre møter både i og utenfor skolen. Denne foredragsserien er primært lagt opp for foreldre med barn i barneskolen, fra 1.-7. trinn.

Samarbeidspartnere

  • Forskningsparken
  • SINTEF
  • Universitetet i Oslo