5. apr.
kl. 19.30–20.30
Streaming, VIDEO

Hvordan være mer tilstede i samspill med barna?

Meld meg på

Beskrivelse

I arbeidet med teater og fortellekunst leter man ofte etter de "magiske" øyeblikkene – at det i rommet oppstår en konsentrert erkjennelse, glede, klarhet, øyeblikk av et slags glitter mellom scene og sal. I scenekunsten ville man kanskje si at en engel passerte gjennom rommet. At utøver og publikum er totalt tilstede i øyeblikket er ofte avgjørende for at dette magiske rommet skal oppstå.

Denne tilstedeværelsen, eller nærheten, kan vi oppleve også i daglivet, i dialog, i lek eller i naturen og selvsagt i kjærligheten.

Arbeid og lek i teater og fortellekunst kan være med å skape bevissthet om en slik tilstedeværelse, og utvikle barn, unge og voksne sin evne til å lytte, være i dialog og bruke hele sanseapparatet – å se hverandre. I arbeid med teater og barn er også digitale verktøy ofte fraværende og ikke savnet.

Om foredragsholder

Foredragsholder Liv Hege Skagestad er leder av Jakob Sande – senter for forteljekunst og barne- og ungdomsteatret Den mangfaldige scenen som hun også har bygget opp i samspill med flere. Hun har i sitt arbeid jobbet med svært mange kunstnere, kulturarbeidere og barn og unge med ulik bakgrunn. Skagestad er sivilingeniør innen by og tettstedsplanlegging (NTNU) og har studert teater ved UiO. Hun har hatt flere lederstillinger innen statlig kultur- og miljøforvaltning.

Om gjennomføring

Dette arrangementet vil gjennomføres i Forskningsparken, og du kan enten være med fra salen eller følge med digitalt. Dette huker du av ved påmelding.

Om Foreldreprat x Tech nights

Tekna er brennende opptatt av hvordan vi kan oppmuntre barna våre til å dyrke nysgjerrighet, være tålmodige i møte med utfordringer og la seg begeistre av læring. I webinarserien Foreldreprat x Tech nights tar vi opp spørsmål rundt teknologi, skjermbruk og sosiale medier hos barn i barneskolealder. Vi mener at foreldre trenger mer informasjon om hva slags teknologi og hvilken programvare barna våre møter både i og utenfor skolen. Denne foredragsserien er primært lagt opp for foreldre med barn i barneskolen, fra 1.-7. trinn.

Les mer her!

Samarbeidspartner

  • Forskningsparken
  • SINTEF
  • Universitetet i Oslo