7.–8. sep.

Nå får du som forhandler på vegne av din Tekna-gruppe på jobben et fordypningskurs i forhandlingsteknikk.

Meld meg på

Gode forhandlere har et system

Her vil du lære å bruke et system som er basert på tre elementer; - forberedelse, utforskning og forslag.

Forhandle med større selvtillit

Mangel av selvtillit er ofte tilskrevet mangel på kunnskap. Ved å gi deg som deltar riktige verktøy for effektive forhandlinger, så hjelper kurset deg til å utvikle dine ferdigheter og kunnskap for økt gjennomslagskraft.

Gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

"Det var et veldig interaktivt kurs med gode praktisk oppgaver, noe som styrker det faglige utbyttet."

"Nå er jeg mer klar for å gå inn i ulike former for forhandlinger, men jeg forstår at det er mye trening som må til for å bli en god forhandler."

"Dyktig kursholder. Veldig flink til å formidle og hadde satt opp et godt opplegg for oss. Han sendte oss noen spørsmål som han ville vi skulle svare på før kurset slik at han kunne tilpasse kurset oss."

Oppnå "vinn-vinn"-utfall

"Vinn-vinn" er et overbrukt og misforstått uttrykk. Dette kurset gir deg et perspektiv som fokuserer på å oppnå DINE ønskede resultater, mens du bygger en relasjon som kan føre til flere fremtidige avtaler.

Læringsmetodikk

Kurset har en praktisk tilnærming hvor det legges opp til trening og involvering. Innholdet følger en erfaringsbasert læringsmetode med tre typer aktiviteter:

 1. Formidling av fagets teori gjennom innledninger og oppsummeringer etter caseøvelser
 2. Praktisk ferdighetstrening gjennom aktiv deltakelse i caseøvelser
 3. Refleksjon og analyse av egne og andres forhandlinger, noe som bidrar til å bygge bro mellom teori og praksis

Et praktisk øvingskurs for bedre resultater fordi:

 • kursets metoder og systematikk er utprøvd og erfart
 • øvelser og gjentagelser danner grunnlag for effektiv læring
 • du som deltar får feedback underveis og hjelpeverktøy med deg

Hvem kan delta?

Kurset er for deg som er bedriftstillitsvalgt og som ønsker en utvikling av dine forhandlingsferdigheter og bygge videre på erfaringen du allerede har fra ulike forhandlinger. Du må ha gjennomført grunnkurset i forhandlingsteknikk for å kunne delta. Kurset er felles for erfarne lokale tillitsvalgte i alle avtaleområdene.

Les mer om grunnopplæringen du må ta for å delta: Privat, Stat, Kommune

Praktisk informasjon og reisebestilling

Fordypningskurset er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22251

Skriv ut

Onsdag 7. september 2022

13.00

Oppstart

 • Velkommen, presentasjonsrunde
 • Teori: Intro, hva er forhandling, vinn-tap, tap-tap og vinn-vinn
 • casearbeid: øvelser om kamp vs samarbeid

15.30

Lunsj

16.30

Teori, case og øvelser

 • De tre F’ene,
 • Teori; Forberedelse
 • Casearbeid

17.45

Pause

18.00

Casearbeid

 • Casearbeid: se etter felles interesser, Åpen vs lukket stil
 • Teori; UtForskning, spørreteknikker, lytting
 • Casearbeid

19.30

Forberedelser til dag to

 • Egen forberedelse til caseforhandling andre dag
 • Kort oppsummering og refleksjon

21.30

Felles middag

Torsdag 8. september 2022

11.00

Teori og øvelser

 • Teori; «De 3 F’ene», tredje F - Forslag; Første tilbud, ego i forhandling, press og emosjoner
 • Bruk av manuskript
 • Forhandle en større case ved bruk at alt vi har gjennomgått
 • Oppsummering, refleksjon

15.30

Kurset avslutter med lunsj 13:00

 • Roar Thun Wægger

  Fasilitator

  Wægger Negotiation Institute

  Roar Thun Wægger arbeidet som advokat i Juristforbundet fra 2008 til 2017. Der bisto han medlemmer med både kollektiv og individuell arbeidsrett og var sentral i flere av foreningens kurs. Han var tidligere tillitsvalgt i Skatteetaten i flere år. Som kursholder har han spesialisert seg i forhandlinger, mekling og konflikthåndtering, og bruker kunnskap og erfaring fra spenningsfeltet jus, psykologi, alternativ konfliktløsning og kommunikasjon. Wægger anvender en forskningsbasert metodikk utviklet ved de fremste universitetene i USA, bl.a. Harvard og Pepperdine, og har selv etterutdanning derfra. Han leverer tjenester til klienter i en rekke land som Brasil, Japan, Sveits, Russland, England og Italia.