25.–26. mai
Streaming, Nettbasert

Nå får du som forhandler på vegne av din Tekna-gruppe på jobben et fordypningskurs i forhandlingsteknikk.

Meld meg på

Dette kurset holdes digitalt.

Programtider

 • Tirsdag 25. mai kl. 0830 - 1030 + 1230 - 1430
 • Onsdag 26. mai kl. 0830 - 1030 + 1230 - 1430

Praktisk info

Du får tilsendt en zoom-lenke til møtet rett før oppstart. Denne sendes e-postadressen du har oppgitt som din primæradresse til Tekna.

Gode forhandlere har et system

Her vil du lære å bruke et system som er basert på tre elementer; - forberedelse, utforskning og forslag.

Forhandle med større selvtillit

Mangel av selvtillit er ofte tilskrevet mangel på kunnskap. Ved å gi deg som deltar riktige verktøy for effektive forhandlinger, så hjelper kurset deg til å utvikle dine ferdigheter og kunnskap for økt gjennomslagskraft.

Gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

"Det var et veldig interaktivt kurs med gode praktisk oppgaver, noe som styrker det faglige utbyttet."

"Veldig engasjerte og gode til å holde på fokuset til folk, selv om det var via web."

"Du har laget et fantastisk kurs, som ble framført fra deg på en meget god måte. Godt innhold, tydelig språk, mye plass for spørsmål og reflekteringer. Tusen takk!"

"Dyktig kursholder. Veldig flink til å formidle og hadde satt opp et godt opplegg for oss. Han sendte oss noen spørsmål som han ville vi skulle svare på før kurset slik at han kunne tilpasse kurset oss."

Oppnå "vinn-vinn"-utfall

"Vinn-vinn" er et overbrukt og misforstått uttrykk. Dette kurset gir deg et perspektiv som fokuserer på å oppnå DINE ønskede resultater, mens du bygger en relasjon som kan føre til flere fremtidige avtaler.

Læringsmetodikk

Kurset har en praktisk tilnærming hvor det legges opp til trening og involvering. Innholdet følger en erfaringsbasert læringsmetode med tre typer aktiviteter:

 1. Formidling av fagets teori gjennom innledninger og oppsummeringer etter caseøvelser
 2. Praktisk ferdighetstrening gjennom aktiv deltakelse i caseøvelser
 3. Refleksjon og analyse av egne og andres forhandlinger, noe som bidrar til å bygge bro mellom teori og praksis

Et praktisk øvingskurs for bedre resultater fordi:

 • kursets metoder og systematikk er utprøvd og erfart
 • øvelser og gjentagelser danner grunnlag for effektiv læring
 • du som deltar får feedback underveis og hjelpeverktøy med deg

Hvem kan delta?

Kurset er for deg som er bedriftstillitsvalgt og som ønsker en utvikling av dine forhandlingsferdigheter og bygge videre på erfaringen du allerede har fra ulike forhandlinger. Du må ha gjennomført grunnkurset i forhandlingsteknikk for å kunne delta. Kurset er felles for erfarne lokale tillitsvalgte i alle avtaleområdene.

Les mer om grunnopplæringen du må ta for å delta>>

 • Roar Thun Wægger

  Fasilitator

  Wægger Negotiation Institute

  Roar Thun Wægger arbeidet som advokat i Juristforbundet fra 2008 til 2017. Der bisto han medlemmer med både kollektiv og individuell arbeidsrett og var sentral i flere av foreningens kurs. Han var tidligere tillitsvalgt i Skatteetaten i flere år. Som kursholder har han spesialisert seg i forhandlinger, mekling og konflikthåndtering, og bruker kunnskap og erfaring fra spenningsfeltet jus, psykologi, alternativ konfliktløsning og kommunikasjon. Wægger anvender en forskningsbasert metodikk utviklet ved de fremste universitetene i USA, bl.a. Harvard og Pepperdine, og har selv etterutdanning derfra. Han leverer tjenester til klienter i en rekke land som Brasil, Japan, Sveits, Russland, England og Italia.