NETTBASERT

Denne læringsfilmen er utviklet for at du og valgkomitéen skal få bedre forutsetninger for å håndtere arbeidet med å rekruttere nye styremedlemmer. Best utbytte får dere om komitéen ser filmen sammen som et felles "kick off" til arbeidet.

Meld meg på

Beskrivelse

Praktiske og konkrete råd til arbeidet i valgkomitéen

Gjennom innsikt i andres erfaringer får valgkomitéen konkrete råd og anbefalinger for å håndtere utfordringene dere selv står overfor.

Læringsform

Gjennom filmen vil dere utfordres med fem korte oppgaver som vil gjøre dere rustet til oppgaven. Filmen veksler mellom foredrag, diskusjoner og oppgaver.

Dere vil lære om:

  • Viktige prosesser
  • Rekruttering
  • Regelverk
  • Rolleforståelse

Målgruppe

Læringsopplegget er utviklet for valgkomitémedlemmer på virksomhetssiden, i avdelingene, på fagsiden og for studentene.

Omfang

Filmen tar ca 75 minutter inkludert oppgaver.

Finn frem:

Nettbasert