6. juni
kl. 08:30–16:00

I mange virksomheter er barrierestyring essensielt for å ha kontroll på storulykkerisiko. I norsk petroleumsvirksomhet har myndigheter og operatører hatt fokus på barrierestyring i nesten ti år, men ser vi effektene vi ønsker?

Meld meg på

Dette seminaret tar for seg barrierestyring i praksis og ser på hva man har oppnådd innenfor ulike virksomheter og ikke minst hvor man ser forbedringsområder i tiden som kommer. Vi vil få se eksempler på barrierestyring som en del av virksomhetsstyringen og drift av anlegg.

Middag vil bli arrangert kl. 1700 på Bølgen & Moi, Norsk Oljemuseum. Middag er kun for ESRA-medlemmer.

Finn frem:

Møterom Yggdrasil
Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering og kaffe

09:00 - 09:10

Velkommen v/leder i ESRA Norge

Terje Dammen, leder ESRA Norge

09:10 - 09:20

Introduksjon til tema v/møteleder

ESRA Norge

09:20 - 10:00

Status etter flere år med fokus på barrierestyring i petroleumsnæringen

Hva har vært utfordringene og hva har næringen fått til?

Gerhard Ersdal, Petroleumstilsynet

10:00 - 10:40

Erfaringer fra oljeselskapene – Resultater fra Barriere-JIP

Therese Moen van Roosmalen, Safetec

10:40 - 11:00

Pause

11:00 - 11:40

Erfaring med barrierestyring i Vår Energi

Om barrierestyring på Goliat.

Ellen Waldeland, Vår Energi

11:40 - 12:40

Lunsj

12:40 - 13:30

ÅRSMØTE ESRA NORGE

Terje Dammen, leder ESRA Norge

13:30 - 13:35

Kort benstrekk

13:35 - 14:15

Operasjonelle barrierer i Equinor

Mapping and assessing operational barrierelements for offshore installations in Equinor

Koen van der Merwe, DNV GL

14:15 - 14:30

Pause

14:30 - 15:10

Securing Oil&Gas Installations from Cyberattacks in the Digital Age

Rune Halvorsen, CEO Secure-NOK AS

15:10 - 15:15

Avslutning

ESRA Norge

15:30 - 16:30

*sosial aktivitet kommer*

17:00

Middag