26.–28. mai
Webinar, Nettbasert

Fiberarmert betong er langt mer enn sprøytebetong i tunneller. Lær om anvendelsesområder, fibertyper, kontrollmetoder og få innføring i beregningsmetodikk når fiber anvendes som armering.

Meld meg på

Fiberarmert betong har et langt større potensiale enn hva som anvendes i dag. For å oppnå optimal utnyttelse av fiberarmering må konstruksjonen helt fra starten planlegges og prosjekteres som en fiberbetong. Ved bruk av fiberarmering som siste liten-løsning får man ut bare en brøkdel av materialets potensiale. Lær om hvilke muligheter som finnes og hva som skal til for å oppnå et godt resultat.

Kurset gå over to formiddager ONSDAG 26. mai og FREDAG 28.mai kl. 8.00-12.00.

Første del onsdag 26. mai tar for seg generelle forhold og denne delen er felles for deltakere på både "Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner – produksjon og utførelse" og "Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner – beregninger".

Dag 2 fredag 28. mai er spesielt rettet mot deg som er rådgivende ingeniør og her blir det et grundig dypdykk i beregninger.

Det gis anledning for deltakere på dette kurset til å delta på dag to for "Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner – produksjon og utførelse" som er 27. mai. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gi beskjed i løpet av kursets første dag så vil vi sende deg kurslink.

Det settes også av tid til spørsmål og diskusjon.

Kurset tar utgangspunkt i Norsk Betongforenings publikasjon nr. 38 "Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner"

NB Publikasjon nr. 38 kan kjøpes her.
Dersom du er personlig medlem kan publikasjonen lastes ned gratis. Dersom din arbeidsgiver er bedriftsmedlem skal publikasjonen være tilgjengelig på deres intranett el.

Se programfanen for mer info.

Meld deg på i dag!

Skriv ut

ONSDAG 26. mai: Del 1-Generelle tema for alle deltakere08.00: HILSERUNDE: logg deg på med kamera og mikrofon slik at vi blir litt kjent

08.15: INNLEDNING
a. Fibertyper
b. Økonomi
c. Bærekraft
d. Aktuelle anvendelsesområder
Terje Kanstad, Åse Døssland, Sindre Sandbakk

08.45 SPØRSMÅL/PAUSE

09.00: FIBERARMERT BETONG-MATERIALEGENSKAPER
a. Restfasthet (inkl testmetode) og restfasthetsklasser, viktigheten av å fastsette disse
b. Eksempler på hvor fiberbetong er benyttet i Norge
i. Vegger, gulv etc. i støpt betong
ii. Sprøytebetong
Sindre Sandbakk, Dr tehcn. Olav Olsen

09.45: SPØRSMÅL/PAUSE

10.00: PRØVINGSMETODER OG UTFØRELSE
a. Hvem gjør testing?
b. Restfasthet, inkl relasjoner til reglene i NB7 og NB15
c. Fersk betong
d. Utfordringer ifbm utførelse (NB! utførelsesklasse 3)
Terje Kanstad, NTNU

10.45 PAUSE/SPØRSMÅL

11.00 4. BEREGNINGSREGLER MED EKSEMPLER
a. Fundamentberegning, moment og skjær
i. Ordinær løsning
ii. Løsning med fiber
b. Når er det aktuelt å bruke fiber? Når fungerer det ikke?
Åse Døssland, Multiconsult

11.45 SPØRSMÅL/AVSLUTNING

12.00 SLUTT FOR DAGEN

FREDAG 28. mai- Del 2 – BeregningsmetoderFokus for dagen: For å oppnå optimal utnyttelse av fiberarmering må konstruksjonen helt fra starten planlegges og prosjekteres som en fiberbetong. Ved bruk av fiberarmering som siste liten-løsning får man ut bare en brøkdel av materialets potensiale

8.00: INNLEDNING
Hvordan virker fiberen – og hvor ligger begrensningene?
Materialtyper - Hvilke fasthetsklasser har vi dekning for å lage?
Når er det aktuelt å benytte syntetiske fiber?
Åse Døssland, Multiconsult

08.20: BEREGNINGSREGLER KAP. 4
Gjennomgang av kapittel 4 i NB38
Sindre Sandbakk, Dr. Techn. Olav Olsen

08.50: SPØRSMÅL/PAUSE

09.05 ANALYSEMETODER
Bruddlinjeteori vs elastisitetsteori for fiberarmerte konstruksjoner

09.30 KONSTRUKSJONER MED KUN FIBER SOM ARMERING
Beregningseksempel med fundamenter
Åse døssland, Multiconsult
Beregninger for gulv på grunn – NB15
Terje Kanstad, NTNU
Sprøytebetong med fiberarmering
Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen

10.30: SPØRSMÅL/PAUSE

10.45 KOMBINERT LØSNING
Fiber som skjærarmering i bjelker
Effekt av tverrsnittstykkelse, økt momentkapasitet for tynne vegger/plater
Lamellemetoden – presentasjon av regneark
Peleunderstøttet gulv (inkl. lamellemetoden og skjærarmering i plater)
Åse Døssland, Multiconsult

11.30 BESTANDIGHET, TETTHET, RISSVIDDER
Bestandighets relaterte krav
Vanntette konstruksjoner
Rissviddeberegning
Terje Kanstad, NTNU

11.50 SPØRSMÅL/OPPSUMMERING
12.00 AVSLUTNING

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV Nordic Concrete Research Symposium 2021 is postponed

Aug. 17–20

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30