28. mars
kl. 09.00–10.30

I rasende fart elektrifiseres bilparken. På dette frokostmøtet, tar vi for oss elbilen - både samfunns- og klimaperspektivet, men også det teknisk spissfindige!

Meld meg på

Biler, busser og anleggsmaskiner går over på elektrisitet, i det som må kunne beskrives som en av våre største pågående tekniske innovasjoner!

Her skal vi se nærmere på:

 • Hvor langt har vi kommet i utrullingen av elbil? Hva skal til - og hvordan kommer vi videre?
 • Elbil og bærekraft: Hva må til for å oppnå det gode klimaregnskapet? Og får vi en mer bærekraftig persontransport?
 • Og så, for deg som er en ekte ingeniør, skal vi åpne panseret og se nærmere hvordan elbilen er skudd sammen. Da skal vi legge vekt på lading og batteriteknologi. Og kanskje får du svar på hva som er billig- og hva som er dyr strøm?

Arrangementet er utviklet i samarbeid mellom Tekna Klima og ITS Norge.

Program

09:15 - 09:35: Hele bilen til null

 • Hva vet vi om dagens utslipp fra produksjonen av elektriske kjøretøy og hvordan kommer vi til null?
Knut André Vold, Rådgiver Transport, Zero

09:35 - 10:00 Elbiler og lading for ingeniører

 • Forskjellige ladeløsninger
 • Hvordan snakker bilen og ladestasjonen sammen
 • Elbilbatteriene

Jan Tore Gjøby, rådgiver lade- og batteriteknologi, NAF

Finn frem:

Tekna studio 4. etg.
 • Jan Tore Gjøby

  Rådgiver, lade- og batteriteknologi

  NAF

  Jan Tore Gjøby er rådgiver lade- og batteriteknologi i NAF. Jan Tore er utdannet elektroingeniør og har fagbrev som elektriker, han har jobbet med ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy siden 2011. Som leder av standardiseringskomiteen NK69 i Norsk Elektroteknisk Komite så har han god oversikt over standarder og løsninger som benyttes.

 • Knut André Vold

  Fagrådgiver transport

  ZERO

  Knut jobber som fagrådgiver på transport i miljøstiftelsen ZERO. Han skrev for et par år siden masteroppgave om elbilutviklingen i Norge, og leder nå prosjektet hele bilen til null i ZERO. Her lanserte de nylig en rapport som oppsummerer eksisterende kunnskap om hvilke utslipp vi finner i bilen verdikjede. Her så de blant annet på hvilke deler av elektriske kjøretøy som står for de største utslippene og hva som kan gjøres for å kutte disse. Knut presenterer noen av funnene fra rapporten og forteller litt om dagens begrensninger og hva som kan bli viktig i tiden fremover når det gjelder å kutte utslipp fra produksjonen av kjøretøy.