19. jan. 2021
kl. 09:30–10:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Et nytt drosjeregelverk trådte i kraft den 1. november 2020. Regjeringen mener at folk skal få et bedre drosjetilbud i hele landet gjennom det nye regelverket.

Meld meg på

Beskrivelse

Regjeringen ønsker å tilpasse drosjeregelverket til folks forventninger om et lett tilgjengelig og effektivt drosjetilbud.

Blir det både et billigere og bedre tilbud for kunder over hele landet, slik regjeringen sier?
Eller vil det nye regelverket gi et dårligere tilbud i distriktene og overetablering i byene, slik taxiforbundet frykter?

Vi får flere perspektiver på problemstillingen, når vi spør både bransjen og forskningen om hvordan de nye reglene påvirker mobiliteten.

Innledere

  • Hans Arby, Founder Ubigo – Sverige
  • Espen Thorsen, Daglig Leder CenCom
  • Jørgen Aarhaug, Forsker TØI
  • Ola Viken Stalund, Senior rådgiver Kollektivtrafikkforeningen

Finn frem:

Lenke sendes i forkant til påmeldte

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Øker faren for storulykker i olje- og gassindustrien?

9. des.
kl. 08:30–10:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

9.–10. mars 2021