2. des.
kl. 12:30–14:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Digitalisering av veisektoren går fort fremover. Overvåking og styring av skilt kan gjøres fra mobiltelfonen, nettbrett eller PC.

Meld meg på

Beskrivelse

Oppgaver som tidligere måtte håndteres ute på vei og i tunnel kan nå utføres fra skrivebordet. Dette reduserer kostnader med utkjøring og bemanning og bidrar til økt sikkerhet for personell som arbeider ute på veien.

Program

12:30
Velkommen – Litt om digitale muligheter ute på veien
Daglig leder Trond Hovland, ITS Norway

12:40
Nye krav fra Trafikvärket - Digitale skilt skal benyttes ved veiarbeid
Specialist Arbete på väg, Jan Backman, Trafikvärket

13:00
Hvordan styre og overvåke skilt fra mobiltelefon, nettbrett eller PC?
Produktutviklingssjef Håkon Sahlsten, Euroskilt

13:25
ITS-Plattform, sensorer og datautveksling Daglig leder Rune Dragsnes, Triona

13:30
**Avrunding

Finn frem:

Lenke sendes i forkant til påmeldte

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Øker faren for storulykker i olje- og gassindustrien?

9. des.
kl. 08:30–10:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

9.–10. mars 2021