11. okt.
kl. 16.00–17.30
Microsoft Teams, VIDEO

Fagutvalget har de siste 2 årene fulgt opp fagsiden gjennom å invitere til digitalt møte. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, og ønsker derfor å gjennomførel dette også i år, i tillegg til at vi sees på Faglig fellesmøte.

Meld meg på

Beskrivelse

Møtet gjennomføres digitalt.

Vi ber derfor deg som leder for en faglig gruppe og deg som styresekretær, om å sette av tid til møte allerede nå. Målgruppen er leder for faglige grupper (fagnettverk, tilknyttete foreninger og avdelingsfagråd).

Hensikten med møtet er å kontinuerlig bli bedre kjent og legge grunnlag for at vi jobber i fellesskap, for våre medlemmer med ansvar for den faglige delen i Tekna. Fagutvalget vil høre om grunnorganisasjonens arbeid innenfor prioriterte oppgaver, og Fagutvalget vil si litt om de saker som de har ansvar å arbeide med fra Faglig årsmøte, samt tildelte R-møte saker. I år vil vi også starte å løfte engasjementet rundt Faglig årsmøte og R-møte 2023, allerede på dette møtet.

Agenda sendes ut nærmere avholdelse. Når møtet starter klikker du deg inn på utsendte teamlenke. Har du problemer kontakt grete.paulsen@tekna.no

Takk for at du allerede nå setter av din tid og engasjement i og for Tekna, våre medlemmer og samfunnet. Har du innspill, refleksjoner eller spørsmål ser vi frem til å høre fra deg.

Vi sees på teams!

Vennlig hilsen Rune, Leder av Fagutvalget