Faglig årsmøte er for inviterte tillitsvalgte.

Meld meg på

Møtet starter fredag 7. februar kl 13:00 med etterfølgende årsmøtemiddag og avsluttes lørdag 8. februar kl. 12:00 med lunsj. Program for årsmøtet og lørdag blir lagt ut i god tid før fristen for påmelding.

Årsmøtet har en formell del fredag, og en mer uformell del lørdag. Årsmøtet skal behandle faglig årsrapport, foreningspolitiske saker, prioriterte oppgaver kommende år og velge Fagutvalg og valgkomité.

Se invitasjonsbrev her

Last ned mal for faglig årsrapportering her

Husk at fristen for innsending av årsrapport er 6. januar 2020. Fristen for innsending av saker og påmelding er 10. januar 2020.

Ved påmelding, skriv i feltet tilleggsopplysninger hvilken rolle du har (f.eks Tekna Biotek)

Vel møtt til Faglig årsmøte i 2020!

Finn frem:

Ravinevegen 15 - Gardermoen
Skriv ut

Dag 1 - 7. februar

12:00 - 13:00

Lunsj

12:30 - 13:00

Registrering

13:00 - 13:15

Åpning og konstituering

Valg av ordstyrer

Dag Waaler, leder Fagutvalget

13:15 - 13:45

Forventninger til fagsiden i 2020

Representanter fra Hovedstyret

13:45 - 14:15

Sak 1: Faglig årsrapport 2019

Dag Waaler, leder Fagutvalget

14:15 - 14:30

Sak 2: Fagutvalgets prioriterte oppgaver for 2020

Dag Waaler, leder Fagutvalget

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Sak 3: Foreningspolitiske saker

16:30 - 17:00

Pause

17:00 - 17:45

Sak 4: Valg

• Fagutvalget • Valgkomité

Presenteres av Valgkomiteen

17:45

Den formelle delen av årsmøtet er slutt

18:30 - 19:30

Aperitiff og bli kjent

19:30 - 23:59

Festmiddag med prisutdeling og taler

Dag 2 - 8. februar

09:00 - 09:20

Åpning dagens fellesprogram med studentene

Lise Lyngsnes Randeberg, President Tekna

09:20 - 09:35

Hvordan påvirke og drive politikkutvikling

Monica Tjelmeland, direktør samfunnspolitisk seksjon

09:35 - 10:20

Tekna X - Tekna eksperten og de gode samfunnsnyttige løsningene

10:20 - 10:50

Pause og utsjekk

10:50 - 11:25

Tekna X - Tekna eksperten forts

11:30 - 12:30

Årsmøtet avsluttes og vi går til LUNSJ