Faglig årsmøte er for inviterte tillitsvalgte.

Meld meg på

Beskrivelse

Møtet starter fredag 9. februar kl 13:00 med etterfølgende årsmøtemiddag og avsluttes lørdag 10. februar kl. 1200 med lunsj.

Årsmøtet har en formell del fredag, og en mer uformell del lørdag med diskusjon og erfaringsoverføring. Årsmøtet skal behandle faglig årsrapport, foreningspolitiske saker, prioriterte oppgaver kommende år og velge Fagutvalg og valgkomité.

Husk at fristen for innsending av årsrapport er 5.januar 2018. Fristen for innsending av saker og påmelding er 12. januar 2018.

Ved påmelding, skriv i feltet tilleggsopplysninger hvilken rolle du har.

Vel møtt til Faglig årsmøte i 2018!