30. nov.
kl. 09.30–16.00

Lær deg å bruke Excel som prosjektverktøy.

Meld meg på

Dette er kurset for deg som bruker Excel for å kontrollere og organisere ressurser, tidsbruk og kostnader i Excel, og som ønsker å gjøre dette på en effektiv og oversiktlig måte.

Du lærer grepene som gjør prosjektprosessen enklere og smartere med riktig bruk av Excel.

Mål for kurs

Etter endt kurs vil du håndtere prosjekter enklere og mer smidig ved hjelp av Excel. Du blir kjent med verktøyets unike muligheter og begrensninger. I tillegg får du trening i å lage rapporter og oversikter presentert på en profesjonell måte.

Lær deg:

 • Grunnleggende forståelse for prosjektstyring med Excel
 • Oppsett av prosjektplaner og utvikling av Gantt-diagram
 • Tilpasset bruk av Excel gjennom hele prosjektets livssyklus
 • Håndtering av ressurser og interesser
 • Kvalitets- og risikostyring
 • Pivot og rapportering av timer og kostnader

Prosjektveiviser

Kursholder har utviklet en grundig og fleksibel prosjektveiviser i Excel som du får ved kursstart. Denne brukes gjennom hele kurset og skreddersys etter dine behov. Et verktøy du straks kan utnytte i din hverdag.

Etter kurset får du automatisk fri telefon- og e-posthjelp i ett år med svargaranti. Instruktøren svarer deg alltid innen 60 minutter på telefon, og senest påfølgende dag kl. 09:00 på e-post.

Du må ha med egen PC med Excel installert på kurset.

Tekna tilbyr kurs på alle nivåer i Office-pakken. Se alle våre Office kurs her.

Skriv ut

09.00 - 09.30

Registrering med enkel matbit, kaffe og te

09.30 - 16.00

Program for dagen

Programmet inneholder mange punkter, men mange av disse innebærer ganske små oppgaver. Programmet gir en detaljert oversikt over hva man kan forvente gjennom dagen.

Grunnleggende funksjonalitet i Excel

 • Hvordan ta i bruk ark og navigere i Excel
 • Bli kjent med ulike funksjoner, cellereferanser og navngiving
 • Bruk av objekter og hyperkoblinger
 • Ta i bruk listefunksjoner
 • Hvordan jobbe med filtrering

Tabeller

 • Begrepsforståelse og bruk av tabeller
 • Tabellreferanser og funksjoner

Praktisk bruk av regnearket

 • Hvordan skjule rader og kolonner med ulikt formål
 • Hvordan sette inn, åpne, lukke og/eller fjerne disposisjoner

Validering

 • Hvordan foreta enkel validering
 • Hvordan gjøre validering utfra lister

Økonomistyring med aktuelle formler og funksjoner i Excel

 • Ta i bruk funksjonsveiviseren
 • Datofunksjoner
 • Tekstfunksjoner
 • Oppslag og logiske funksjoner

Planlegging av et prosjekt: Faser, aktiviteter og milepæler

 • Hvordan sette opp og anvende målbare fremdrifts- og milepælsplaner i prosjektet
 • Hvordan formattere planen

Gantt-diagrammer

 • Etablering av prosjektplan og utvikling av Gantt-diagram
 • Oppsett av manuelt Gantt-diagram
 • Implementering av tekst, tall, dato og tidspunkt i diagrammet
 • Hva innbærer begrepet formatering
 • Hvordan fungerer automatiske Gantt-diagrammer?

Etablering av referater i Excel

 • Hvilke muligheter og begrensinger finnes med tekster i Excel
 • Tekstbehandling i Excel

En levende prosjektveiviser

 • Hvordan registrere oppdateringer i prosjektveiviseren
 • Hvordan etablere timeverksrapporter i Excel

Pivottabeller - et uvurderlig verktøy i prosjektstyring

 • Hvordan ta i bruk Pivottabeller i ditt prosjektarbeid
 • Lær enkel pivottering
 • Stein Milward

  Stein Milward er kjent for å være i front på implementering og utvikling av nye produkter og versjoner.

  Hans inkluderende undervisningsstil gjør at deltakerne setter stor pris på ham. Stein er en problemløser som ser fra A til Å, har et godt blikk for totalsituasjoner og finner raskt gode løsninger. Han har lun humor som skaper en god stemning og som fremmer miljøet for læring.

  Stein Milward er alt en foredragsholder og kursleder bør være: Informerende, inspirerende, motiverende og samhandlende. Gled deg til noen innholdsrike og garantert nyttige timer sammen med denne inspirerende foredragsholderen!

  Dette sier våre kursdeltakere om Stein:

  «Helt konge!!»

  «Engasjert og givende kursleder.»

  «Jeg får brukt dette direkte i min jobb."

  «Det er godt gjort å gjøre et så tørt tema morsomt og givende. Veldig bra!»

  «Jeg var negativ før jeg kom, men ble positivt overrasket og ble rett og slett interessert i programmet.»

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

IT-verktøy

MS Project for byggebransjen

29. sep.
kl. 09.30–16.00

IT-verktøy

Excel Superstart

23. nov.
kl. 09.30–16.00

IT-verktøy

Jobb smartere i Excel

1. des.
kl. 09.30–16.00