24. juni
kl. 09:00–10:30
Microsoft Teams, Nettbasert

EUs taksonomi for bærekraft, som tar utgangspunkt i finanssektoren, er nå i ferd med å få virkning i flere bransjer. Hva vil dette bety for mobilitetssektoren? ITS Norway og bedriftsmedlem Kluge Advokatfirma holder webinar for å se på regelverk og effekter på samferdselsområdet.

Meld meg på

Beskrivelse

I tråd med de ambisiøse målene i EU Green Deal og strategien for bærekraftig og smart mobilitet, forbereder EU tiltak for å redusere klimagassutslipp med minst 55% innen 2030 og gjøre EU klimanøytralt innen 2050.

EUs taksonomi skal definere kriterier for hva en bærekraftig aktivitet eller prosjekt er.

I dette webinaret skal vi lære mer om hva taksonomien kan innebærer for mobilitet, anskaffelsesprosesser og hvilken betydning den kan få for norsk næringsliv og industri.

Hvordan kan vi allerede nå forberede og posisjonere oss til EU-forordningen som trer i kraft i 2022?

Program

Møteleder: Jenny Simonsen, ITS Norway

Velkommen

v/Ragnhild Wahl, ITS Norway

Hva er EUs taksonomi – hvor kommer dette fra?

Bakteppe for taksonomien og kobling til EUs strategier for å nå bærekraftsmål. v/ Sigurd Vildåsen, seniorforsker SINTEF og leder i Teknas Fagutvalg

Hva er det og hvordan påvirker det

Generell presentasjon av taksonomien, juridiske rammer og implementering i Norge.
v/ Johan Svedberg og Stian Hultin Oddbjørnsen, Kluge

Hva betyr det for mobilitssektoren og for norske bedrifter?

Hvordan de nye reglene vil påvirke norske bedrifter fremover. v/ Johan Svedberg, Kluge

Spørsmål og diskusjon v/møteleder

Finn frem:

Lenke sendes i forkant til påmeldte

Samarbeidspartner

  • Kluge

Bærekraftsmål

  • Bærekraftsmål 17

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Kontaktledning med Rainer Puschmann

28. juni
kl. 16:00–18:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging