13. apr.
kl. 19:00–20:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Faggruppe Etikk og Lederskap inviterer til digitalt årsmøte

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og referent
  • Aktivitetsrapport 2019 og 2020
  • Orientering om økonomi 2019 og 2020
  • Orientering om faggruppens formål og mål for 2019 og 2020
  • Valg av styre for perioden 2021-2022

Innkomne forslag til behandling må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, send e-post til Valentina Lebedeva.

Her kan du lese årsrapporten til Faggruppe Etikk og Lederskap (PFD)

Meld deg på i den grønne boksen til høyre, slik at du kan motta lenken til Teams-møtet. Du vil motta lenken på e-post dagen før årsmøtet. For å sikre at du får tilgang til møtet er det viktig at du melder deg på innen påmeldingsfristen.