15. sep.
kl. 08:30–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Lær hvordan du praktisk skal gå frem for å utarbeide et reguleringsplankart for en enkel reguleringsplan etter gjeldende planstandard, frem til ferdig plankart og korrekte plandata.

Meld meg på

Innhold i kurset vil være en arbeidsløype for produksjon av en enkel reguleringsplan frem til ferdig plankart og korrekte plandata.

Vi bruker programvaren GISLINE Arealplan og SOSI-vis/SOSI-kontroll, men prinsippene og bakgrunnsinformasjon om hvorfor vi arbeider slik er overførbare til annen programvare.

Kurset holdes via Teams og deltagerne får tilgang til opptak i etterkant.

Stikkord for innholdet:

 • Bruk av wms-er for innsyn i det offentlige kartgrunnlaget (DOK-data)
 • Nedlasting av DOK-data til bruk som basiskart og for etablering av hensynsoner i planen
 • Riktige tegneregler for plandata og basiskart
 • Etablere plan
 • Digitalisere planobjekter ved å hente fra andre datasett (som matrikkelkart og eksisterende planer)
 • Konstruere senterlinje for veg og lage formålsgrenser som paralleller til denne
 • Konvertere data fra DOK-data til hensynsone i plan
 • Konvertere data fra dxf/dwg
 • Etablere riktig topologi og flatestruktur
 • Kontrollere at planen er i henhold til standard (kontroller i GISLINE og SOSI-vis)
 • Skrive plankart til PDF

Kurset holdes fra kl. 09:00 til kl 15:00 med 15 min pauser pr time og lunsjpause fra kl. 11:00 til 12:00. Foredragsholder er tilgjengelig for eventuelle spørsmål også i lunsjpausen.

Målgruppe: - Alle som jobber med reguleringsplaner, arealplanlegging - Plankonsulenter m.m. i kommuner og private firmaer.

Merk at det er begrenset med antall plasser.

Skriv ut

08:30

Vi åpner digitalt møterom

09:00

Kurset starter

11:00

Lunsj

12:00

Kurset fortsetter

15:00

Kurset avsluttet

Vi legger inn pauser på 15 min hver time gjennom dagen

 • Bjarne Boge

  GIS-konsulent

  Norkart AS Avd Bergen

  Bjarne har arbeidet med planarbeid i kommune, fylkeskommune og private firma før han begynte i Norkart i 2009. I Norkart har han arbeidet praktisk med konsulentoppdrag knyttet til arealplanarbeid for kommuner og arkitekter. Han utvikler og holder kurs, deltar i programutvikling og kundestøtte. Bjarne deltar også i det nasjonale standardiseringsarbeidet for SOSI plan.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV Nordic Concrete Research Symposium 2021 is postponed

Aug. 17–20

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30