27. okt.
kl. 16:00–18:45

Pandemien har fått oss alle til å måtte jobbe på nye måter. Hvordan vil disse erfaringene prege arbeidslivet nå som de fleste er tilbake på kontoret? Teknas lønns- og interesseutvalg inviterer deg som er leder for Tekna-gruppen, og din nestleder/et styremedlem til en ettermiddag der vi diskuterer fremtidens arbeidsliv. Vi vil ta for oss samarbeid og medbestemmelse, bærekraft, de tillitsvalgtes innflytelse og hvordan medlemmene faktisk har det på jobb nå.

Meld meg på

Beskrivelse

Lønns- og interesseutvalget inviterer hver høst til møte med de lokale Tekna-gruppene der vi tar opp spesielt aktuelle arbeidslivspolitiske temaer. Denne høsten er det nærliggende å se på hvordan arbeidslivet og de konkrete arbeidsplassene blir organisert fremover både i lys av økende fokus på bærekraftsmålene, og i lys av de erfaringene pandemien har gitt oss om nye arbeidsformer. Etter møtet inviterer lokalavdelingen til tillitsvalgtfest med egen påmelding. Vi håper alle deltar på festen, nå som det endelig er mulig å møtes igjen!

Deltakelse:
Alle Tekna-gruppene inviteres til å melde på to deltakere,- helst lederen for gruppen og én til.

Innledere:
Kristian Svartveit, Seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, leder av Tekna Stat og medlem av Teknas lønns- og interesseutvalg Erlend Aarsand, leder for arbeidslivsavdelingen i Teknas sekretariat

Program:
Informasjon fra Tekna
• Status og retning fra Teknas R-møte
• Bærekraft i alt vi gjør – tillitsvalgtes rolle?

Arbeidsplassen etter korona
• Fremtidens arbeidsplass: Hjemmekontor, hub eller arbeidsgivers lokaler?
o Trender i arbeidslivet – hva mener Tekna?
o Hvordan kan de tillitsvalgte oppnå medvirkning og innflytelse
• Hva skjer i virksomhetene, hva er utfordringene?

Aktuelt for deg som er lokal tillitsvalgt
• Lokal medbestemmelse og samarbeid i lønnsoppgjør og omstillingssituasjoner
– erfaringsutveksling.

Tillitsvalgtfest:
Rett etter møtet inviterer Tekna Trondheim avdeling dere til å delta på fest for de tillitsvalgte.
Meld deg på tillitsvalgtfesten her

Hvorfor delta på Lønns- og interesseutvalgets høstrunde?
På møtet får du mulighet til gi innspill til en sentral tillitsvalgt som ønsker å høre hva som er viktig for deg! Du får møte ledere av andre Tekna-grupper i ditt distrikt, og du får diskutere det du er opptatt av med andre lokale tillitsvalgte.

Finn frem:

Kongens gate 30, Trondheim