Vi vet at endringsprosjekter ofte mislykkes, hva kan du gjøre for å skape suksess?

Meld meg på

I digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019 – 2025 settes det fokus på at offentlig sektor må øke sin evne til å jobbe effektivt, smidig og innovativt slik at nye arbeidsmåter og prosesser kan tas i bruk.

Dette betyr endring og utvikling av mennesker, organisasjoner og systemer. Det krever et fleksibelt lederskap, men også kompetanse til å jobbe innovativt og systematisk med varige endringer og gode løsninger.

For deg som er leder eller ansvarlig for andre medarbeidere er det spesielt menneskene i en endring som er viktig for å lykkes.

Kurset gir deg svar på:

 • Hva er typiske faktorer som hindrer eller utfordrer endringsprosesser i en virksomhet?
 • Hva kan du gjøre for å skape varig endring og utvikling?
 • Hvilke verktøy og hvilken kompetanse trenger du?

I løpet av disse to dagene vil du få helt konkret kompetanse og konkrete verktøy til å bruke for å jobbe systematisk med endring og endringsprosesser.

Du vil være i stand til å:

 • Arbeide systematisk med endring på individ- og organisasjonsnivå.
 • Forstå de sentrale prinsippene som må ivaretas for at varig endring skal skje.
 • Bruke en arbeidsmodell for å sikre fremdrift i endringsprosesser

Innholdet baserer seg på nyere forskning og kursholdernes lange erfaring fra arbeid med utviklings- og endringsprosesser i både private og offentlige virksomheter.

Målgruppe:

Kurset passer for ledere og andre som skal jobbe med endrings- og utviklingsprosesser uavhengig av om du jobber i privat eller offentlig sektor.

Meld deg på her

Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter. Les mer om Tekna premium her!

Skriv ut

Dag 1: Endring på individnivå

09.00 - 09.30

Registrering, lett servering.

09.30 - 11.30

Hvordan kan du skape endring på individnivå, konkrete verktøy for å gjøre dette.

 • Hvilke prinsipper må ivaretas for at endring skal finne sted.
 • Sammenheng og forståelse for atferd, tanker og følelser.
 • Hva sier forskning om endring av vaner?
 • 7 steg for effektive endringsprosesser og hvordan du som leder konkret kan fasilitere de ulike stegene

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 16.00

Endringsforståelse

 • Hvordan skape endring og hva gjør at en endring blir varig

Dag 2: Endring på organisasjonsnivå

08.45 - 09.00

Oppmøte. Lett servering

09.00 - 11.30

Bli en mester i å lede endringsprosesser

 • Oppsummering av dag 1
 • Hvordan bruke kompetansen og verktøyene for endring på individnivå til å arbeide systematisk med endring på organisasjonsnivå?
 • Arbeidsmodell for å skape fremdrift i en endringsprosess.

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 16.00

Hvordan skape en endringskultur

 • Hvordan håndtere motstand i endringsprosesser?
 • Forståelsen av “motkrefter” som kan oppstå i endring og hvordan du effektivt kan møte disse.
 • Hvordan bygge inn og oppmuntre til en sunn endringskultur og ivareta behovet for kontinuerlig innovasjon?
 • Hvordan bygge “støttesystemer” som ivaretar behovet for endring (tydelig visjon, identitet, verdier og holdninger supplert av strategi)

16.00

Oppsummering og avslutning

 • Alf Inge Cleve-Stiansen

  Ledercoach

  Leading Edge

  Alf Inge er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner. Alf Inge har ledet kurset Fra fagspesialist til suksessfull leder i fire år, og får særdeles gode tilbakemeldinger på sin undervisning og involvering.

  Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: