25. okt.
kl. 10.00–14.00

Er Oslofjorden syk? I løpet av denne konferansen skal vi komme nærmere inn på mulige årsaker, tiltak og samarbeid som må til for å få en sunnere fjord.

Meld meg på

Hva gjør den høye tilførselen av næringssalter med livet i fjorden? Kan Oslofjorden ha vitaminmangel? Hvordan skal man koordinere alle kommunene som må jobbe sammen om tiltakene?

Vi får besøk av tre dyktige foredragsholdere som vil snakke om dette. Programmet for konferansen er som følger:

09.30: Lokalene åpner

10.00: Velkommen

10.15: Dypdykk – er fjorden syk?
Mats Walday, marinbiolog og seniorforsker på NIVA

Fjorden er syk. En av mange årsaker er for høy tilførsel av næringssalter. Hva gjør dette med livet i fjorden? Hva er de største kildene, hva kan vi gjøre noe med, og hvor mye må tilførselen reduseres for å få en sunn fjord? Er det nødvendig å se indre og ytre Oslofjord i sammenheng?

11.15: Samarbeid for en renere Oslofjord
May Rostad, Kinei AS (Styremedlem VEAS)

Kommunene er ansvarlige for rensing av avløpsvann, innbyggerne betaler regninger, og kommunene må samarbeide om tiltakene. Dersom samarbeidet ikke lykkes og myndighetene ikke tar en viktig koordinerende rolle, kan opprydningen bli kostbar og konsekvensene langvarige. Hva er status på dette og hva kan bidra til gode og kostnadseffektive løsninger?

12.00 Lunsj
Det serveres 2-retters lunsj i restauranten, oppgi eventuelle allergier eller andre hensyn i tilleggsopplysninger i påmeldingsskjema.

13.00: Kan Oslofjorden ha vitaminmangel?
Knut Rudi, Professor i mikrobiologi ved NMBU og professor i bioteknologi ved Høyskolen i Innlandet

Mesteparten av livet i fjorden er mikroskopisk og det er viktig at tiltakene for å redde fjorden også tar hensyn til livet man ikke ser, eller så kan tiltakene få uante konsekvenser som for eksempel vitaminmangel. Dette gjelder spesielt flytting av næringsrikt og forurenset slam fra grunne til dype områder av fjorden. Næringsrikt slam kan ødelegge livsgrunnlaget for vitaminproduserende mikroorganismer som er avhengig av næringsfattige sedimenter for å leve. Vitaminer er essensielt for alt levende liv og kun et fåtall organismer kan produsere dem. I havet er vitamin B12 viktig. Mangel på vitamin B12 kan ha dramatiske konsekvenser. Nyttige alger kan skifte til giftig, samtidig er dyr og fisk avhengig av B12 fra maten de spiser. Om forvaltningsorganene og myndighetene ikke tenker utenfor boksen kan vi risikere tiltak som gjør mer skade enn nytte.

Konferansen vil ikke streames

Finn frem:

Adresse: Kronsprinsgate 17, møterom: Sophus Lie
 • Mats Walday

  Marinbiolog og seniorforsker

  Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

  Mats Walday er marinbiolog og seniorforsker på NIVA, hvor han har jobbet i mer enn 30 år. fra 2006 - 2020 var han forskningsleder med ansvar for avdeling for marin biologi. Mats har jobbet med å vurdere og overvåke økologisk tilstand i det marine miljøet gjennom hele sin karriere, blant annet som dykkende forsker under kystovervåkingsprogrammet 1990-2012, og siden 2007 som prosjektleder for fagrådets overvåking i Ytre Oslofjord. Videre har han blant annet deltatt i arbeidet med å utvikle forvaltningsplanen for Nordsjøen og det faglige grunnlaget for tiltaksplanen for Oslofjorden.

 • May Rostad

  Daglig leder/Rådgiver

  Kinei AS

  Utdannet ingeniør, mastergrad i ledelse og har 40 års erfaring fra arbeid i vannbransjen i Norge, de siste 20 årene som rådgiver i eget firma. Hun jobber i all hovedsak med nasjonale utviklingsprosjekter i vannbransjen. Hennes spesialistområder er praktisering av selvkost, resultatmålinger, organisering, effektivisering og kriterier for omstilling til bærekraftige VA-tjenester. Hun har også mange års erfaring med styrearbeid i interkommunale VAR-selskap og har vært styremedlem i Veas siden 2015.

 • Knut Rudi

  Professor

  NMBU - KBM (Kjemi, bioteknologi og matvitenskap)

  Professor i mikrobiologi ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Der har han jobbet siden 2011. I tillegg er han Professor i Bioteknologi ved Høyskolen i Innlandet, der han har jobbet siden 2005. Hovedinteressen er å forstå samvirke mellom mikroorganismer og større organismer. Han har jobbet mye med tarmflora, men har i den senere tid fokusert på marine økosystemer, med hovedvekt på å forstå betydningen av vitaminer i marine næringskjeder.