Tekna og NITO inviterer til todagers kurs i prosjekteringsledelse, der vi gir deg en innføring i faget.

Meld meg på

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle. God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

 • Begrepsavklaringer – byggeprosess – faser

 • Relasjon – Byggherre og prosjekterende/entreprenør

 • Prosjekteringsledelse i praksis

 • VDC – Virtual Design and Construction

 • Verktøy og arbeidsmetodikk

 • Myndighetshåndtering

 • Utfordringer

 • Hvordan lede et prosjekteringsteam?

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen

 • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen

 • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk

 • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften

 • Vite mer om teamledelse

Målgruppe

 • Byggherrer

 • Prosjekterende

 • Entreprenører

Dersom du ønsker en grundigere innføring i prosjekteringsledelse tilbyr NTNU videre et mer omfattende kurs med studiepoeng.

Skriv ut

Onsdag 10 november

10:00 - 10:10

Velkommen - praktisk informasjon etc

Tor B Mosland, Tekna

10:10 - 11:00

Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser - prosjektledelse - prosjekteringsledelse

Geir Juterud, Multiconsult

11:00 - 11:10

Kaffe/te/mobil

11:10 - 12:00

Relasjon - Byggherre og prosjekterende/entreprenør Forventninger, entrepriseform, ansvar/myndighet

Osmund Skorge, Statsbygg

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:50

Prosjekteringsledelse i praksis

Prosjekteringsprosessen Skisse, forprosjekt

Geir Juterud, Multiconsult

13:50 - 14:00

Kaffe/te/mobil

14:00 - 14:50

Prosjekteringsledelse i praksis-prosjekteringsprosessen

Detaljer, suksessfaktorer Risikofaktorer, ulike begreper, utfordringer

Geir Juterud, Multiconsult

14:50 - 15:00

Kaffe/te/mobil

15:00 - 15:50

Prosjekteringsledelse i praksis - verktøy og arbeidsmetodikk

Energi og Miljø - bærekraft, integrert energidesign, BREEAM Eksempler - anlegg/samferdsel/bygg

SylviaHelene Skar, Asplan Viak

15:50 - 16:00

Kaffe/te/mobil

15:50 - 16:00

Kaffe/te/mobil

16:00 - 16:45

Prosjekteringsledelse i praksis - verktøy og arbeidsmetodikk

Lean som metodikk

Jørn Egil Tøien, Lean Comunications

Oppsummering/slutt dag 1

Torsdag 11 november

09:00 - 09:50

VDC (Virtual Design and Construction) - samhandling med BIM

BIM – grunnleggende for å få til en god BIM ICE – Samhandlings metodikk. 

Vegard Knotten, Veidekke

09:50 - 10:00

Kaffe/te/mobil

10:00 - 10:50

VDC (Virtual Design and Construction) - samhandling med BIM

Planlegging av prosjekteringsprosessen ved lean verktøy Prosessmålinger

Vegard Knotten, Veidekke

10:50 - 11:00

Kaffe/te/mobil

11:00 - 12:00

SHA i prosjekteringsfasen

Krav til prosjekterende etter revidert byggherreforskrift -koordinators rolle og ansvar

Ottar Egset, Føyen & Torkildsen

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:30

SHA i prosjekteringsfasen – anbefalt praksis

RIFs publikasjon «SHA i bygge- og anleggsprosjekter – Veiledning om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i planlegging og prosjektering»

Ingunn Høgåsen, HMS/SHA-rådgiving AS

13:30 - 14:30

Hvordan lede/koordinere et "prosjekteringsteam"?

Dag Ivar Jacobsen, Universitetet i Agder

14:30 - 14:40

Kaffe/te/mobil

14:40 - 15:30

En prosjekteringsleders utfordringer/løsninger

Fredrik Kjelman, Multiconsult

Oppsummering/slutt dag 1

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert