17.–18. nov.

Kuret gjennomføres i samarbeid med NITO.

Meld meg på

Beskrivelse

Prosjekteringsleder = Prosjektleder for prosjekteringen.

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle. God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen
  • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen
  • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk
  • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften
  • Vite mer om teamledelse

Mer informasjon og påmelding finner du her

Du kan kan lese mer om prosjektledelse versus prosjekteringsledelse på Teknas byggeblogg.

Finn frem:

Sentralt Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Utbyggingsavtaler

27. okt.
kl. 09:00–16:30

Bygg, anlegg og eiendom

Norsk Betongdag 2020

28.–29. okt.

Bygg, anlegg og eiendom

Betongtavlen 2020

29. okt.
kl. 15:30–19:00