16. jan. 2020
kl. 17:00–18:30
I Bergen – nærmere info om sted kommer, BERGEN

I snart 40 år har havbruksnæringen i Norge vært avhengig av strøm via sjøkabel eller store dieselaggregat, for å produsere nødvendig energi. Kan lønnsom teknologi være med på å gjøre oppdrettsnæringen 100% fornybar?

Meld meg på

Beskrivelse

Det er høye ambisjoner fra oppdrettsnæringen og fornybarnæringen om å kutte utslipp og drive mer bærekraftig.

Mulighetene for videre elektrifisering av havbruksnæringen er stor, og løsningene eksisterer i dag og omfatter landstrøm, batterilagring, av elektrifisering av båter. Dette gir et lavere miljø- og klimaavtrykk, og et bedre drift ved redusert støy og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Tekna Havbruk og Fiskehelse, og Tekna klima inviterer sentrale aktører til å snakke om dette!

Kurssted og program vil bli oppdatert fortløpende.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Klima og sirkulær økonomi

16. sep.
kl. 08:00–11:00

Miljø- og biovitenskap

Det 10. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

16.–17. sep.
Radisson Blu Royal Garden, TRONDHEIM

Miljø- og biovitenskap

Havbrukets utviklingstillatelser – hvem har lært hva?

17. sep.
kl. 09:00–15:00