16. jan. 2020
kl. 17:00–18:30

I snart 40 år har havbruksnæringen i Norge vært avhengig av strøm via sjøkabel eller store dieselaggregat, for å produsere nødvendig energi. Kan lønnsom teknologi være med på å gjøre oppdrettsnæringen 100% fornybar?

Meld meg på

Beskrivelse

Det er høye ambisjoner fra oppdrettsnæringen og fornybarnæringen om å kutte utslipp og drive mer bærekraftig.

Mulighetene for videre elektrifisering av havbruksnæringen er stor, og løsningene eksisterer i dag og omfatter landstrøm, batterilagring, av elektrifisering av båter. Dette gir et lavere miljø- og klimaavtrykk, og et bedre drift ved redusert støy og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Tekna Havbruk og Fiskehelse, og Tekna klima inviterer sentrale aktører til å snakke om dette!

Det blir enkel servering i forkant av arrangementet

ABB - Helektrifiseringen av norske oppdrettsanlegg

Grieg Seafood - Kan elektrifisering gi en mer lønnsom drift?

* Future Energy Hub * Helleik Syse: Miljøvennlige energiløsninger for havbrukssektoren

Kurssted og program vil bli oppdatert fortløpende.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Karrieremuligheter innen medisinsk teknologi

29. okt.
kl. 17:00–20:00

Miljø- og biovitenskap

Karrierekveld innen bioteknologi

31. okt.
kl. 19:00–21:00

Miljø- og biovitenskap

Teknas Havbrukskonferanse 2019

13.–14. nov.