13. apr.
kl. 09.00–11.30

Denne vinteren har spist europeiske varmerekorder til frokost! Men utenfor Europa har det skjedd enda mer dramatiske ting det siste året. Hvilke mekanismer driver ekstremvær og hvordan må vi ruste oss?

Meld meg på

Tørke, styrtregn, flom. Fra grønne alpinbakker i Europa midt i januar til voldsom naturkatastrofe i Pakistan.

Foreløpig skal jo den globale temperaturen ha økt med kun 1.02˚C , så hvorfor så kraftige hendelser?

Vi har utfordret ekspertene:

 • Hvorfor fører én grads global temperaturøkning til synlige værforandringer? Og hvilke skyer har vi i horisonten når den globale temperaturen øker enda mer?
 • Hvordan fungerer været? Hva skjer i atmosfæren vår når ekstreme værhendelser finner sted?
 • Hvordan ruster vi vårt samfunn, sikrer bebyggelse og infrastruktur for mer styrtregn og tørke?

Program

09:00-09:15: Intro: Hvorfor får vi mer ekstremt vær??
Rasmus Benestad, leder av Tekna Klima

09:15-09:35: Hvorfor forventer vi både mer ekstremnedbør og tørke i et varmere klima?
Asgeir Sorteberg, professor i meteorologi, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen

09:35-09:55 Hvordan ruster vi vårt samfunn, sikrer bebyggelse og infrastruktur for mer styrtregn og tørke?
Carlo Aall, Forsker, Vestlandsforsking, Leder, Senter for bærekraftig klimatilpasning (NORADAPT), Professor II i bærekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet

09:55 - 10:15 Space for resilience
Torunn Hognestad, Landskapsarkitekt, SWECO

Programmet er under utvikling

På dette frokostmøtet får du en lett morgenservering og kaffe. Vi strømmer også digitalt, så om du ikke kan delta får du tilsendt en lenke til sendingen.

Arrangører: Tekna Klima og Tekna Bygg og anlegg

 • Carlo Aall

  Leder, Norsk senter for berekraftig klimatilpassing, Professor II, HVL

  Vestlandsforsking

  Carlo er utdanna naturforvaltar ved dåverande Norges landbrukshøgskule (no Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) i 1987, og har tatt doktorgrad ved Universitetet i Aalborg i 2002. Tittelen på avhandlinga var "Forandring som forandrer? Fra miljøvernpolitikk til bærekraftig utvikling i norske kommuner". Han har arbeidd som forskar ved Vestlandsforsking sidan 1990. I 2012 vart Aall tilkjent professorkompetanse i berekraftig utvikling ved Aarhus Universitet. Frå 1. september 2016 er Carlo tilsett i 20 prosent stilling som professor II i berekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, der han tar del i undervisninga ved Master i climate change management. Frå 1. januar 2019 er han leiar for det nyoppretta Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (Noradapt) ved Vestlandsforsking.

 • Rasmus E Benestad

  Leder

  Tekna Klima

  Rasmus leder Teknas fagnettverk for Klima. Når han ikke holder på med det, jobber han ved Meteorologisk institutt. Han har arbeidet med klimaanalyse (empirisk-statistisk nedskalering) og sesongvarsling, og er i den sammenheng førsteforfatter for esd, et bibliotek for statistikkspråket R. Han har deltatt i forskningsprosjektet RegClim,[5] og han var fra 2007 til 2010 leder for prosjektet SPAR, som forsket på sesongprediktabilitet. I perioden 2004-2006 var Benestad nordisk representant i rådet for European Meteorological Society. Han deltar aktivt i debatten rundt klimaspørsmål og er en av bidragsyterne til den prisbelønte bloggen RealClimate.org.

  Benestad var bidragsyter til FNs klimapanels Fourth Assessment Report og Third Assessment Reports

 • Torunn Hognestad

  Landskapsarkitekt

  Sweco Norge AS Hovedkontor

  Torunn Hognestad er utdannet Landskapsarkitekt fra Norges landbrukshøgskole i 1993 og California Polytechnic State University. Torunn har lang erfaring som prosjektleder/oppdragsleder i tillegg til fagansvar og prosjektmedarbeider for oppdrag på ulike stadier gjennom forprosjekt/skisseprosjekter, konsekvensutredninger, kommunedel-, detalj-, regulerings- og byggeplaner både fra offentlig side og privat side. Torunn er spesielt opptatt av grensesnittet mellom LARK, PLAN, VEG og VA og er spesielt opptatt av at framtidens klimautfordringer krever tverrfaglige samarbeid og løsninger for å lykkes. De tre siste årene har hun ledet workshops med kommuner og koblet kommunalteknikk og plan, og sett på hvordan sektorplanene kan settes inn i et helhetlig og langsiktig perspektiv for mulig gjennomføring. Analyser og fremtidsbilder med byutvikling og klimaendringer har vært redskap i arbeidet. Hognestad har deltatt i NRK radio sitt program EKKO som landskapsarkitekt og fageksepert i forhold til klimaendringer og planlegging og skrevet kronikk i TU om «Hvem eier regnet»

 • Asgeir Sorteberg

  Professor

  Universitetet i Bergen, Geofysisk institutt

  Asgeir Sorteberg er professor i meteorologi ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen med fokus på det hydrologiske kretsløpet og ekstreme værhendelser. Han var hovedforfatter på FNs spesialrapport om ekstremvær som kom i 2012 og høringsredaktør for kapittelet som handler om ekstreme vær- og klimahendelser i FNs klimapanels sjette hovedrapport som kom i 2021.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Norsk Kjøleteknisk Møte 2023

23.–24. mars
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Energi og klima

Fjernvarme – omvisning hos Eidsiva Bioenergi

24. apr.
kl. 17.00–19.00
Eidsiva Bioenergi AS Avd Hamar, HAMAR

Energi og klima

Kjernekraft. Naturens bestevenn?

3. mai
kl. 18.00–20.00
Trondheim, TRONDHEIM